คนหางาน เลือกสมัครงานกับองค์กรแบบไหนดี เพื่อไม่ให้เสียใจทีหลัง

องค์กรที่น่าร่วมงานด้วยมีข้อเสนออะไรที่ทำให้ผู้สมัครงานมีความต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เป็นสิ่งที่ทั้งผู้สมัครงานและองค์กรต่างๆควรรู้ไว้เพื่อนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ดึงดูผู้สมัครงานในอนาคต

สวัสดิการเบื้องต้น

พบว่าองค์กรที่ให้เงินจูงใจ โบนัส ค่ารักษาพยาบาลได้รับสิทธิประโยชน์ที่ดี นอกเหนือจากเงินเดือนตามที่ตกลง เช่น Incentive ค่าคอมมิชชั่น โบนัส สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล วันลาพักร้อน ลาคลอด เป็นสิ่งที่คนทั่วไปพิจารณามากที่สุดในการประกอบการตัดสินใจ ปัจจัยนี้สำคัญมากขึ้น เพราะการดูแลพนักงานให้ดี จะดึงดูดแรงงานคุณภาพมาทำงานให้มากขึ้น รวมถึงการให้ค่าตอบแทนและมีฐานเงินเดือนตามมาตรฐาน หรือมีฐานเงินเดือนที่ดีกว่าองค์กรอื่นในธุรกิจเดียวกัน ทำงานอยากร่วมงานกับองค์กรมากขึ้น

องค์กร

ความมั่นคงและชื่อเสียงขององค์กร

การทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียง  องค์กรที่คนภายนอกรับรู้ได้ ถึงชื่อเสียง คนอยากเข้าก็มาก และภูมิใจที่ได้บอกว่าทำงานในองค์กรนี้  เพราะสังคมจะรับรู้ว่าเขาเก่งถึงเข้าไปในองค์กรนั้นได้  ความมั่นคงในอาชีพยังคงเป็นสิ่งที่ผู้สมัครงานและผู้หางานมองหาอยู่   การทำงานในองค์กรที่มีผลประกอบการดีแต่ขายสินค้าตามเทรนด์ อาจทำให้พนักงานโดนลอยแพเมื่อเศรษฐกิจซบเซา ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่ความมั่นคง จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่โดนพิจารณาว่าสำคัญมาก ๆ คนเลือกทำงานที่ได้เงินเดือนน้อยกว่าแต่มั่นคงกว่ากันมากทีเดียว

โอกาสฝึกอบกรมสัมมนาพัฒนาตนเอง

องค์กรที่ให้โอกาสในการฝึกอบรม และพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  จะดึงดูดคนที่ต้องการพัฒนาตัวเอง ทุกวันนี้ความรู้เป็นเรื่องที่ไม่มีขอบเขต ดังนั้นการเรียนรู้จึงไม่สิ้นสุด องค์กรที่มีการจัดเทรนนิ่ง อบรมอย่างสม่ำเสมอ และเป็นสิ่งที่น่าสนใจตรงตามความต้องการและทันสมัยจะทำให้คนหางานสนใจในองค์กรมากขึ้น

องค์กร และวัฒนธรรม

กฎระเบียบในองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรและเป้าหมายขององค์กรที่ไม่ขัดต่อหลักการใช้ชีวิตของคนหางาน เช่น องค์กรที่มีเป้าหมายในการทำเพื่อสังคมโดยที่ไม่เน้นกำไรเกินไปใส่ใจต่อผู้บริโภคคือองค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากเข้าไปมีส่วนร่วมมาก และยิ่งเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทำให้พนักงานมีความท้าทายในการทำงานมากขึ้นยิ่งดึงดุดคนทำงานได้ดี

ปัจจัยข้างต้นล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของคนทำงานทั้งสิ้น องค์กรที่ต้องการหาคำเก่งมาทำงานต้องสร้างแรงดึงดูดให้พนักงานเข้ามารู้จักองค์กรและมององค์กรด้วยภาพลักษณ์ที่ดี  ในขณะคนหางานเองก็ควรพิจารณาองค์กรที่จะตอบสนองการใช้ชีวิตทำงานของตนเองให้ตรงความต้องการจะได้มีความสุขใจในการทำงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ยิ่งไอยู่ในองค์กรที่มีคุณสมบัติข้างต้นหลายประการยิ่งจะส่งผลให้คุณทำงานได้ดียิ่งขึ้น

เริ่มต้นทำงานครั้งแรกยังไงดีให้การทำงานราบรื่นไร้ปัญหา

เด็กจบใหม่หลายคนนั้นผ่านการหางาน และ สมัครงาน ที่คิดว่ายากแสนยากกว่าจะได้เข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร แต่ถ้าคิดว่านั่นยากแล้ว การทำงานนั้นยากกว่ามากยิ่งเป็นการทำงานครั้งแรกการเปลี่ยนสภาพจากพี่ใหญ่ในรั้วมหาวิทยาลัยมาสู่การเป็นน้องใหม่ในองค์กรนั้นต้องทำรับมือกับอะไรหลายๆอย่าง แม้คุณอาจจะพอรู้อยู่บ้างว่าจะเจอกับอะไรก่อนสมัครงานแต่เชื่อเถอะของจริงมีมากกว่านั้น ดังนั้นถ้าอยากให้การทำงานเริ่มต้นอย่างสดใสเอาขอแนะนำดีๆเหล่านี้ไปปรับใช้ดู

เปิดปากทักทายก่อน  มารยาทแบบไทยๆที่ใช้ได้ผลดี หัดให้เคยชินไว้ การติดต่อประสานงานกับคนภายในองค์กรและภายนอกนั้น ควรที่จะรู้จักสร้างสัมพันธภาพที่ดีทั้งกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานและลูกค้า รวมทั้ง แม่บ้าน รปภ   ทำง่ายๆด้วยการกล่าวสวัสดีและแนะนำตัว อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นการแสดงความเคารพและให้เกียรติกับทุกๆคน

รู้จักการการแต่งกายที่ถูกกาลเทศะ  เป็นการสร้างความประทับใจในครั้งแรกให้กับเจ้านายและเพื่อนร่วมงานและยังเป็นการแสดงออกถึงบุคลิกและความคิดอ่านการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าราคาแพงแต่ไม่ถูกกาลเทศะเท่ากับการฆ่าตัวตายชัดๆ  หากองค์กรมี Uniform สิ่งที่ต้องพิจารณาให้ดีคือแต่งให้ถูกระเบียบ หาให้แต่งกายอย่างอิสระ ความเรียบร้อยและเคารพสถานที่สำคัญที่สุด ไม่อย่างนั้นจะมีคนเอาคุณไปพูดถึงในทางนินทา

หากไม่รู้ให้สอบถาม  เด็กใหม่ไม่ใช้ต้องเงียบ ต้องกล้าพูด กล้าถาม  และย้ำกันว่าถามอย่างถูกกาลเทศะ ถ้าไม่เข้าใจเนื้องาน ไม่ต้องอาย ควรถามเพราะหากไม่ถามงานที่ทำอาจผิดพลาดและกลายเป็นปัญหาของคนอื่น  และ พยายามจดและจำไว้คำแนะนำไว้เสมอเพื่อที่ครั้งต่อไปจะได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

แสดงความใส่ใจในสิ่งที่หัวหน้างานหรือพี่เลี้ยงให้คำแนะนำและสอนงาน ต้องนำสิ่งที่ได้นั้นมาใช้ให้ดีเพื่อรับผิดชอบงานของตนเองให้ดี  การทำงานที่ดีคือการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จและส่งอย่างตรงเวลา การคิดสร้างสรรค์สามารถทำได้แต่ทั้งนี้ต้องเคารพรูปแบบการทำงานที่มีมาก่อน หากเห็นว่าควรปรับกระบวนการใดให้ดีขึ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์อย่าพยายามหักล้างสิ่งเดิมในลักษณะที่ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง

เรียนรู้และปรับตัวตามวัฒนธรรมขององค์กร ธรรมเนียม ทัศนคติ ระเบียบของบริษัท  และ กฎพื้นฐานหรือค่านิยมต่าง ๆ ขององค์กร   เป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้ ไม่ได้หมายถึงการละทิ้งความเป็นตัวตน แต่หมายถึงการเปิดรับเรียนรู้สิ่งที่ปฏิบัติในองค์กร   เป็นสิ่งเบื้องต้นที่จะหล่อหลวมให้เกิดการทำงานเป็นทีมได้

 

ลองนำข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปปรับใช้กันดู และสิ่งที่ต้องมีให้มากคือทัศนคติทางบวกต่อการทำงาน และมีสติพร้อมต่อการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จะทำให้การทำงานของคุณประสบความสำเร็จ

 

AI มาจริงแล้วกับการคัดเลือกผู้สมัครงาน

ต่างประเทศ หลายบริษัทใช้ AI คัดกรองผู้สมัครงาน ในรอบแรก หากผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจริงจะได้เจอกับการคัดเลือกโดยใช้มนุษย์ นี่เท่ากับว่าตัดโอกาสการนำเสนอของคุณลงไปอีก อย่างนี้แล้วต้องหาทางชนะใน AI ให้ได้นะคุย

AI  ถูกใช้มากขึ้นในวงการ HR โดยหุ่นยนต์คัดกรองผู้สมัคร นั้นตอบโจทย์ผู้ประกอบการเพราะประหยัดเวลา AI ไม่มีอคติ และยังแม่นยำในการคัดเลือก คนมาทำงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ย้ำกันอีกครั้งว่าหากวันนี้คุณสมัครงาน ด่านแรกที่อาจจะได้เจอก็คือ AI  โดย LinkedIn สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการหางานและการสร้าง Community ของสังคมมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้เผยผลการสำรวจถึงกระแสการจ้างงานในปี 2018 หนึ่งในแนวโน้มที่ทาง LinkedIn สนใจคือการสอบถามนายหน้าหางานกับบรรดานายจ้างกว่า 88,000 คน ถึงการคัดการกรองผู้สมัครงาน ได้รับการบอกเล่าว่ามี การนำเอาหุ่นยนต์ AI มาใช้ในสายงาน HR  โดย 67%  ของนายหน้าหางานกับบรรดานายจ้าง เห็นว่าการนำเอาหุ่นยนต์ AI มาใช้ในสาย HR จะทำให้ประหยัดเวลาไปได้มาก  มีมากถึง  43% ของนายหน้าหางานกับบรรดานายจ้าง ที่เชื่อว่าการนำเอาหุ่นยนต์ AI มาใช้ในการคัดกรองผู้สมัครงานจะเป็นการลบอคติของมนุษย์ออกจากการคัดกรองผู้สมัครงาน  และในจำนวนนี้มีนายหน้าหางานกับบรรดานายจ้างมากถึง 31% ที่มองว่าทำให้บริษัทได้คนที่เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ อย่างแท้จริง

แต่กระบวนการคัดกรองผู้สมัครโดยหุ่นยนต์นั้นใช้เป็นเพียงกรับวนการเบื้องต้น ยังไม่ลุกลามไปถึงการสัมภาษณ์งาน ซึ่งในอนาคตก็ไม่แน่เช่นกัน คุณอาจต้องตอบคำถามโต้ตอบกับปัญญาประดิษฐ์โดยไม่รู้ตัวและรู้ตัวอย่างเผชิญหน้ากันก็เป็นได้

ยกตัวอย่าง  บริษัทสายเทเลคอมในอังกฤษอย่าง Vodaphone ได้ใช้หุ่นยนต์ AI ในการคัดกรองผู้สมัครงานในตำแหน่ง Call Center และ Customer Service กว่า 50,000 คนผ่านการสัมภาษณ์ทางวีดิโอการประเมินผลพบว่าการคัดเลือกแบบนี้ได้ผลที่ดีมาก ทั้งประหยัดเวลาและได้ผลที่น่าประทับใจ เพราะเมื่อผู้สมัครตอบคำถามผู้ทำหน้าที่วิเคราะห์ คือ  หุ่นยนต์ AI ซึ่งจะทำการวิเคราะห์ผู้สมัครกว่า 15,000 ปัจจัย ครอบคลุมถึง ภาษากาย (body language) เช่น การขยับใบหน้า โทนเสียง ถ้าหุ่นยนต์ให้ผ่านด่านนี้ รอบต่อไปจะได้สัมภาษณ์กับมนุษย์จริงๆ

 

นอกจากนี้ยังมีบริษัทอื่นๆ อาทิ  Deutsche Telekom AG หรือ Sutherland ที่ต่างก็นำเอา ChatBot เข้ามาใช้ในการคัดกรองผู้สมัคร ในขณะที่บริษัทชั้นนำในไทยหลายแห่งก็ไม่น้อยหน้าที่สามารถนำ ChatBot มาคอยตอบคำถามเกี่ยวกับกฏระเบียบและกิจกรรมที่มีรูปแบบขององค์การได้ เช่น การตอบคำถามเรื่องสวัสดิการพนักงาน

โลกของ AI ดูจะใกล้ตัวเรามากขึ้นไปอีก เมื่อนานมานี้  Google พัฒนา Google Assistant ที่ฉลาดขึ้นเรียนรู้และโต้ตอบมากขึ้น ขนาดพูดเหมือนมนุษย์โดยที่คู่สนทนาไม่รู้เลยว่ากำลังคุยกับ AI  การพัฒนาของ AI สะท้อความสามารถของผู้ประดิษฐ์มันขึ้นมาในขณะเดียวกันก็คอยสะกิดบอกให้คนหางานต้องพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งเช่นกัน ก่อนที่ AI จะไม่เห็นคุณในสายตา

มารู้จักกับบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทอเมริกาก่อนที่จะเดินหน้าสมัครงาน

คนหางานหลายคนมีความใฝ่ฝันอยากทำงานบริษัทต่างชาติ ตัวเลือกแรกๆที่เรามักคุ้นเคยกันก็คือ  บริษัทญี่ปุ่นและ บริษัทอเมริกัน แต่ก่อนที่จะตัดสินใจไปสมัครงานที่ไหนนั้นขอให้ลองทำความรู้จักกับทั้งสองรูปแบบบริษัทนี้ก่อน ข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้อาจจะช่วยให้คุณตัดสินใจในหารสมัครงานได้ง่ายขึ้น

เริ่มกันที่โครงสร้างเงินเดือน

หากคุณรับได้กับระบบอาวุโส องค์กรญี่ปุ่นนั้นดูจะเป็นสิ่งที่เข้าทางคุณนะ เพราะที่นี่มีการปรับเงินเดือนของพนักงานในบริษัทตามวัยวุฒิเป็นหลัก ใครมีวัยวุฒิสูงหรือมีอาวุโสสูง ก็จะมีโอกาสได้ค่าตอบแทนสูงแต่ในยุคสมัยนี้ระบบนี้ก็ดูจะอ่อนลงไปบ้างแล้วคนที่มีความสามารถแม้อยู่ในวัยหนุ่มสาวก็สามารถรับเงินเดือนสูงได้ สำหรับบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นอินเตอร์เนชั่นนอล

ส่วนทางบริษัทอเมริกันนั้นตามที่เรารู้กันดีว่าวัฒนธรรมอเมริกันเน้นการพิจารณาจากความสามารถ และประสิทธิภาพของผลงานเป็นหลัก การพิจารณาปรับโครางสร้างเงินเดือนก็เช่นกันเรียกได้ว่าถ้าเก่งมีความสามารถเรื่องการเรียกเงินเดือนสูงไม่ใช่ปัญหา

      รูปแบบการทำงานและบรรยากาศในที่ทำงาน

ถ้าคุณรักในการเป็นพนักงานออฟฟิศและไม่เบื่อที่ต้องไปเจอเพื่อนร่วมงานสารพัดแผนก คุณตีตั๋วไปที่บริษัทญี่ปุ่นได้เลย แต่ถ้าคิดว่าอยากละ Work at Home ก็ต้องมองหาบริษัทญี่ปุ่นที่เปิดกว้างมากๆหน่อย แต่ไม่ต้องกลัวบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งนั้นมี บรรยากาศออฟฟิตที่สมัยใหม่

หาก สไตล์การทำงานของคุณนั้นค่อนข้างต้องการความยืดหยุ่น ต้องการทำงานที่บ้านหัวหน้าและลูกน้องอาจนั่งแยกกันหรือรวมกัน หรือแม้แต่ทุกคนไม่มีที่นั่งทำงานชัดเจนแต่มีพื้นที่สำหรับ Meeting อย่างไม่เป็นทางการอยู่ในจุดต่างๆของออฟฟิตคุณต้องไปทำงานบริษัมอเมริกัน

มามองกันที่ความก้าวหน้า เรื่อง การเลื่อนขั้นกันบ้าง

บริษัทญี่ปุ่นมองกาคนที่สามารถทำงานในลักษณะของการcross-function สามารถถูกเลื่อนขั้นข้ามสายงานได้ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการอาจได้รับการเลื่อนขั้นไปเป็นหัวหน้าแผนกบุคคลก็ได้

ส่วนบริษัทอเมริกัน เน้นให้คนมีความสามารถในเชิงลึกในสายงานนั้นๆ เพราะการเลื่อนตำแหน่งข้ามสายงานหรือข้ามแผนกนั้นเป็นไปได้ยาก โดยส่วนมากบริษัทอเมริกันมักจะเลื่อนตำแหน่งบุคคลากรไปในแนวดิ่งหรือตรงสายมากกว่าบริษัทญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตามในยุคสมัยนี้การทำงานต้องอาศัย ความสามารถที่หลากหลายไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรแบบใด และการหมุนเวียนงานทำภายในมีความนิยมดังนั้นไม่ว่าอยู่ในองค์กรแบบใดต้องสามารถทำงานของตนให้ดีและเรียนรู้งานอื่นๆด้วย เผื่อโอกาสในความก้าวหน้าจะรอคุณอยู่

การแสดงความคิดเห็นและการยอมรับความคิดเห็น

บริษัทญี่ปุ่นนั้น การประชุมหรือลงมติเป็นไปตามลำดับขั้นตอนซึ่งจะใช้ความรอบคอบ ทำให้ใช้เวลายาวนาน ยิ่งการแสดงความคิดเห็นนั้นระบบอาวุโสสำคัญมากผู้ด้อยวัยวุฒิและประสบการณ์อาจไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงความคิดเห็น

ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับบริษัทอเมริกันที่หระบวนการประชุมหรือลงมติต่างๆนั้น เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถตัดสินใจเองได้อย่างอิสระ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ทัดทานความเห็นของหัวหน้าทีมได้

 

แหล่งหางานทำช่วงปิดเทอมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย

การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเป็นการเรียนที่โตขึ้น โดยเราจะมีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้นแตกต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ต้องเรียนตั้งแต่ 8 โมงเช้าจนถึง 4 โมงเย็น เปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรของแต่ละโรงเรียนแต่สำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยคุณจะมีเวลาว่างมากขึ้นรวมทั้งระยะเวลาในการปิดเทอมที่ยาวนานโดยเวลาว่างเหล่านี้เราสามารถที่จะหางานเพื่อเป็นรายได้พิเศษในช่วงปิดเทอมเลยวันนี้เราขอแนะนำแหล่งในการหางานทำช่วงปิดเทอมมาฝากน้องนักศึกษาที่ต้องการมีรายได้ในวันหยุด

ในปัจจุบันเราสามารถหางานทำในช่วงปิดเทอมได้ไม่ยากโดยบริษัทหลายแห่งในปัจจุบันเริ่มขาดแคลนแรงงานและต้องการพนักงานในช่วงเวลาอันสั้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการสมัครงานที่ต้องจ่ายเงินเดือนรวมทั้งสวัสดิการให้กับพนักงาน ดังนั้นการจ้างพนักงานชั่วคราวจึงเป็นทางเลือกที่บริษัทส่วนใหญ่นิยมและมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นเป็นช่องทางอันดีสำหรับเหล่านักศึกษาที่ต้องการหารายได้พิเศษสำหรับแหล่งที่ได้รับความนิยมในการหางานเพื่อหารายได้พิเศษของนักศึกษานั่นก็คือในกลุ่มประกาศรับสมัครงานชั่วคราวโดยใน Facebook มีกลุ่มก้อนของสมาชิกที่รวมตัวกันหางานพิเศษรวมทั้งหาพนักงานไปทำงานในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งงานมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นพนักงานขายสินค้าที่ประตูน้ำพนักงานเตรียมอาหารตามร้านอาหาร พนักงานเสิร์ฟ ผู้ช่วยเชฟ พนักงานขาย พนักงานแจกใบปลิว เป็นต้น และยังมีอีกหลายอาชีพที่น่าสนใจสามารถเลือกทำได้ตามความชอบสำหรับนักศึกษาที่ตัดสินใจหางานพิเศษทำในช่วงปิดเทอมนอกจากจะสามารถสร้างรายได้ให้กับน้องๆนักศึกษายังเป็นการฝึกการทำงานที่ดีโดยน้องๆจะได้เจอกับสภาวะการทำงานจริง ได้ฝึกการใช้ไหวพริบ รวมทั้งการตัดสินใจปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด การได้ติดต่อพูดคุยกับลูกค้าจะช่วยสามารถพัฒนาการสื่อสารให้กับน้องๆได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกัน รวมถึงใครที่อยากฝึกภาษาลองมองหาร้านขายสินค้าที่รับพนักงานขายในบริเวณสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น จตุจักร ทองหล่อ เยาวราช สนามหลวง ซึ่งในบริเวณนี้นอกจากน้องๆจะได้เงินแล้ว ยังได้ฝึกภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรงซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยจำนวนมากอย่างแรกคือสื่อสารภาษาอังกฤษ ทำให้น้องๆ สามารถฝึกภาษาและยังมีภาษาอื่นๆอีกเช่น ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้รัสเซีย เรียกได้ว่าเป็นวิธีการโต้ตอบภาษาบทสนทนากับเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงโดยที่ไม่จำเป็นต้องเสียเงินในการลงเรียนภาษาเพิ่มเติม

ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในขั้นต้นสามารถเป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษาที่กำลังหางานพิเศษนอกจากจะได้รายได้แล้วยังช่วยฝึกพัฒนาการในการทำงานเพื่อเตรียมตัวก่อนสู่ตลาดแรงงานจริงซึ่งมีความเข้มข้นแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน สำหรับใครที่มีความพร้อมสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ

 

เอาชนะหนี้บัตรเครดิตด้วยการหางานพิเศษ

 

ความสะดวกของการใช้บัตรเครดิตสามารถทำให้เราซื้อสินค้าและสิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องพกเงินสด โดย สามารถชำระได้ในสิ้นเดือนแต่เชื่อว่าหลายท่านที่มีบัตรเครดิตจะเริ่มติดกับดักทางการงานด้วยความสะดวกสบายของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดนี้ จนส่งผลทำให้คุณชำระหนี้บัตรเครดิตได้เพียงขั้นต่ำจากยอดเงินทั้งหมดที่คุณได้รูดซื้อสินค้าไปเมื่อคุณประสบปัญหาเหล่านี้ คุณมักจะอยู่ในวังวนชำระเงินขั้นต่ำพร้อมดอกเบี้ยของบัตรเครดิตทำให้ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของคุณมีภาระเพิ่มขึ้น ในขณะที่เงินเดือนเท่าเดิมซึ่งเป็นปัญหาที่หลายคนส่วนใหญ่กำลังประสบอยู่แต่ปัญหาเหล่านี้เราสามารถหาทางแก้ไขรายการหลุดจากกับดักทางการเงิน

สำหรับปัญหาผู้ที่ประสบกับการติดหนี้บัตรเครดิตในแต่ละเดือนทางเจ้าของบัตรจะมีการคิดอัตราจ่ายขั้นต่ำพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งดูแล้วเหมือนเป็นการชำระที่ไม่กระทบกับผู้ใช้แต่จริงๆแล้วอัตราดอกเบี้ยสูง การเงินขั้นต่ำที่คุณจ่ายไปนั้นตัดเงินต้นเพียงเล็กน้อยส่วนที่เหลือเป็นดอกเบี้ย เพราะฉะนั้นใครที่กำลังประสบปัญหาหนี้บัตรเครดิตอยู่ในขนาดนี้การหางานพิเศษจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีที่สุดที่จะสามารถทำให้คุณหลุดจากกับดักทางการเงินได้  สำหรับผู้ที่ทำงานประจำอยู่แน่นอนว่าคุณจะต้องมีเวลาว่างจากการทำงานโดยสามารถจัดสรรเวลาได้ตามที่คุณต้องการ หลังจากคุณจัดสรรเวลาได้แล้วคุณลองสำรวจตัวเองว่าคุณมีความสามารถในด้านไหนเพื่อนำความสามารถนั้นมาสร้างรายได้เพิ่มเติมจากเงินเดือนที่คุณได้รับทุกเดือน ยกตัวอย่างเช่นผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำ ฟุตบอล บาสเกตบอลแบดมินตัน สามารถหางานพิเศษในการรับสอนเด็กในการหัดเล่นกีฬา โดยมีประกาศตามสปอร์ตคลับต่างๆหรือหน้าเว็บไซต์และ Facebook ของสโมสร หรือใครที่ชอบการถ่ายรูปอาจรับจ๊อบพิเศษในการถ่ายงานรูปงานรับปริญญา งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ โดยแต่ละงานสามารถสร้างรายได้วันละ 2000 เป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีในการทำเงินและได้ทำในสิ่งที่ชอบหรือใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวและชิมอาหารรวมถึงดื่มกาแฟ ตามร้านสวยมีสไตล์สามารถถ่ายรูปและรีวิวร้านต่างๆลงบน Facebook หรือ Blogger เพื่อเป็นการให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่กำลังหาสถานที่ช้อปชิมชิลและเมื่อมีคนเริ่มเข้าชมและหาข้อมูลบนสามารถนำพื้นที่เหล่านั้นเยอะขึ้น การรับโฆษณาสินค้าเป็นรายได้เสริมที่สามารถสร้างรายได้อย่างดีให้กับคุณโดยตรงไม่กระทบงานประจำที่ทำอยู่

การมีรายได้เสริมหลายทางนอกจากงานประจำที่คุณทำอยู่สามารถสร้างรายได้และแนะนำให้คุณออมเงินในส่วนนี้เพื่อทำการทยอยจ่ายเงินหนี้บัตรเครดิตเพื่อให้หมดโดยเร็วที่สุดและคุณจะมีอิสรภาพทางการเงินหลังจากพ้นไม่มีหนี้สินแล้วคุณจะมีเงินเดือนและรายได้พิเศษจากงานเสริมทำให้คุณมีเงินเก็บมากขึ้นและสามารถจับจ่ายใช้สอยตามที่คุณต้องการ

 

แหล่งหางานพาร์ทไทม์เพื่อหารายได้เสริม

 

ในปัจจุบันการหารายได้เพิ่มเติมสามารถทำได้ง่ายเพราะมีเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลซึ่งรวมถึงการหางานพาร์ทไทม์เพื่อใช้หารายได้พิเศษให้กับผู้ที่ต้องการเงินโดยที่ไม่จำเป็นต้องเสียเงินในการลงทุนเพื่อซื้อสินค้าอย่างเช่นการขายของตามตลาดนัด แต่การใช้ร่างกายเป็นแรงงานเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินจึงเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่คุมค่าเพราะเราไม่ต้องเสียเงินลงทุนใดๆเพียงแค่ใช้สมองและสองมือในการทำงานเพื่อให้ได้รายได้พิเศษเหล่านั้น

สำหรับแหล่งหางาน Part Time ในปัจจุบันมีด้วยกันหลายช่องทางในกลุ่มที่หางานพาร์ทไทม์มีอยู่หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่ว่างจากการเรียน เด็กมัธยมที่มีเวลาว่างในช่วงเสาร์อาทิตย์รวมทั้งพนักงานบริษัทที่ใช้เวลาว่างจากวันหยุดเพื่อทำงานพาร์ทไทม์ และอีกแหล่งที่จะสามารถให้เราหาข้อมูลในส่วนนี้ได้ก็คือหนังสือพิมพ์มสร้างอาชีพที่มักจะโพสต์ข้อมูลรับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์ โดยเราสามารถเปิดหาข้อมูลได้ตามร้านหนังสือทั่วไป แต่วิธีที่สามารถหางานได้เร็วที่สุดและสะดวกมากที่สุดก็คือการเข้ากลุ่ม Facebook หางานพิเศษซึ่งที่ในปัจจุบันมีการสร้ากลุ่มงขึ้นมาเพื่อประกาศหางาน Part Time โดยภายในกลุ่มจะมีเจ้าของร้านและผู้ที่มองหางานรวมกลุ่มกัน จากการตรวจสอบในปัจจุบันมีไม่ต่ำกว่า 5 กลุ่ม โดยมีจำนวนสมาชิกหลักพันและมีงานอยู่พาร์ทไทม์อยู่ทั่วประเทศให้คุณได้เลือกทำและคุณยังสามารถโพสต์แนะนำตัวเองและพิกัดที่คุณสะดวกในการทำงานพาร์ทไทม์เพื่อให้เจ้าของงานเห็นข้อมูลเพราะหลังจากคุณโพสต์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วทางเจ้าของร้านและผู้ที่กำลังมองหาพนักงานพาร์ทไทม์จะทำการติดต่อทันทีถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วมากที่สุดในขณะนี้ โดยลักษณะงานพาร์ทไทม์มีหลายแบบให้คุณเลือกสามารถเลือกทำในเฉพาะวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์หรือบางช่วงเวลาก็สามารถทำได้  และงานต่างๆมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพนักงานให้ชิมอาหารพนักงานขายอาหาร พนักงานเสิร์ฟ ผู้ช่วยเชฟ พนักงานล้างจาน เรียกได้ว่ามีเปิดให้บริการจำนวนมากโดยผู้ที่มองหางานสามารถเลือกได้ตามความต้องการและตามความถนัดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถช่วยให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องลาออกจากงานประจำ

ในช่วงที่ร่างกายของเราแข็งแรงสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่เราควรจะใช้เวลาในช่วงนี้ทำงานและทำเงินออกมาให้ได้มากที่สุดเพราะเราไม่ทราบเลยว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือจะมีค่าใช้จ่ายใดๆจะเพิ่มเติมขึ้นมาโดยที่เราคาดไม่ถึง การเตรียมตัวให้พร้อมจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่มองการณ์ไกล

 

หางานวิธีไหนง่ายที่สุด

 

สำหรับใครที่กำลังจะเปลี่ยนงานหรือนักศึกษาที่พึ่งจบใหม่และได้วุฒิการศึกษาเรียบร้อยแล้วในวันนี้เราขอแนะนำวิธีการหางานที่ง่ายที่สุดเพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นชีวิตการทำงานได้เร็วเพื่อเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ยิ่งเริ่มต้นทำงานได้เร็วมากขึ้นเท่าไหร่คุณยิ่งสามารถหารายได้ ได้เร็วขึ้นเท่านั้น หลายคนใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะสามารถหางานได้เพราะฉะนั้นทุกวันเวลาที่เสียไปเป็นโอกาสที่คุ้มค่าโดยใช้เวลาเหล่านั้นใจการหางานเพื่อทำเงิน

การหางานในปัจจุบันมีหลายช่องทางและมีเกิดขึ้นใหม่ๆมากมายเพื่อให้เราได้เลือก หลายคนอาจมีความคุ้นเคยกับวิธีการหางานแบบเดิมๆ ที่งานส่วนใหญ่จะมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารหางาน ซึ่งเชื่อว่าหลายท่านอาจจะเคยก็คือการซื้อหนังสือนิตยสารรับสมัครงานรวมทั้งการประกาศตามหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อหาลักษณะตำแหน่งงานซึ่งเป็นวิธีแบบเดิมๆต้องใช้เวลานานในการหางาน โดยในปัจจุบันนี้สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากกับการสมัครงานเช่น การเป็นสมาชิกเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์รวมแหล่งประกาศรับสมัครงานจะช่วยทำให้คุณหางานได้เร็วมากยิ่งขึ้น โดยทางเว็บไซต์ประเภทนี้ทางผู้ประกอบการจะมีการสมัครสมาชิกเพื่อเปิดบัญชีในการใช้พื้นที่ประกาศรับพนักงาน และจะเสียค่าบริการในการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นช่องทางประกาศรับสมัครงานให้กับผู้สนใจยื่นใบสมัคร เปิดช่องทางที่ทางบริษัทนิยมใช้เพราะสามารถเปิดกว้างในการหาพนักงานใหม่ๆและในปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางบริษัทได้เปิดช่องทางในการรับสมัครงานโดยตรงผ่านทางหน้าเว็บไซต์และหน้าแฟนเพจของบริษัทซึ่งช่องทางนี้มีความรวดเร็วและเข้าถึงบริษัทโดยตรง หากเราสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่เราต้องการสมัครงาน จะทำให้เราไม่พลาดโอกาสเวลาที่บริษัทเปิดรับตำแหน่งใหม่ ซึ่งวิธีนี้ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลและติดตามประกาศจากทางบริษัทนอกเหนือจากการใช้เว็บไซต์สมัครงานในการหาข้อมูลตำแหน่งที่ต้องการส่งผลทำให้วิธีหางานที่ง่าที่สุดคือการหางานผ่านช่องทางออนไลน์ ในเว็บไซต์ของบริษัทหรือแบบสมัครงานทั่วไปแต่ไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีไหนเราต้องเตรียมความพร้อมเสมอเพื่อมีความมั่นใจหากเราได้รับเลือกในการเข้ารอบสัมภาษณ์

ถึงแม้การหางานผ่านช่องทางออนไลน์จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและลดเร็วที่สุดในยุคปัจจุบันยิ่งเราส่งไปสมัครงานรวดเร็วมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นโอกาสทำให้ฝ่ายบุคคลเรียกตัวเราเข้าสัมภาษณ์และถึงเหมือนเวลานั้นควรจะทำการ เตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจความรู้รอบตัวและไหวพริบซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะทำให้เราได้รับโอกาสในการถูกรับเลือกเข้าทำงาน

เสริมทักษะชีวิตด้วยการหางานพิเศษ

 

วิชาสปช.หรือการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตไม่ใช่แค่ในระดับประถมที่เราเคยเรียนแต่เราสามารถเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตด้วยการหางานพิเศษเสริมทักษะในการทำงานด้านต่างๆในขณะที่เราโตแล้วเพราะเราต้องการพัฒนาศักยภาพให้ตัวเราเองซึ่งเทคนิคในการเลือกหางานพิเศษจะช่วยให้เรามีความชำนาญและมีความรู้เพิ่มเติมในการอาชีพได้เป็นอย่างดีเป็นการฝึกพัฒนาตัวเอง

การเพิ่มทักษะในการทำงานด้วยการหางานพิเศษเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้เราพัฒนาศักยภาพตัวเราเองให้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งความสามารถที่เพิ่มขึ้นและความชำนาญจะช่วยทำให้เราสามารถเรียกเงินเดือนได้สูงขึ้นและเป็นที่สนใจของตลาดแรงงานและเจ้าของธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น งานที่สามารถช่วยทำให้คุณมีทักษะที่ดีเพื่อใช้ในการหารายได้พิเศษเช่นการหางานขายสินค้าในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ตลาดนัดจตุจักรซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีร้านค้ามากมายรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วโลกที่มีการหลั่งไหลเดินทางมาชอปปิ้งและเลือกซื้อสินค้า ณ ที่ตลาดนัดแห่งนี้ จึงทำให้มีร้านค้าต้องการพนักงานพาร์ทไทม์ในการช่วยสินค้าซึ่งเป็อนโอกาสที่ดีที่เราจะได้ใช้ภาษาในการสื่อสารเพราะในทุกเสาร์-อาทิตย์คุณจะพบกับนักท่องเที่ยวแบบไม่ซ้ำหน้า หากเราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการหางานขายจะช่วยเสริมทักษะในการสื่อสารและการขายให้กับเราได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ถ้าเราหางานพิเศษในตลาดนัดจตุจักรเราจะยังได้มีโอกาสฝึกภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรงและถ้าเราสามารถพูดภาษาอังกฤษและมีทักษะที่ดีขึ้นในในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งส่วนนี้มีผลเป็นอย่างมากต่อการเรียกเงินเดือนรวมทั้งงานที่ดี นอกจากเราจะได้คุ้นเคยกับเจ้าของภาษาเรายังมีโอกาสมองเห็นลู่ทางของการทำธุรกิจ ที่จะสามารถทำเสริมเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งการสมัครงานในลักษณะนี้จะทำให้คุณเข้าใจรูปแบบธุรกิจร้านขายสินค้า รู้จักรูปแบบการจัดเรียงสินค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้าชนิดนี้ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องลงทุนเปิดร้านขึ้นมาเอง

การหางานพิเศษยังสามารคเลือกได้อีกหลายอาชีพที่สามารถเสริมทักษะให้กับคุณได้ เช่น เป็นผู้ช่วยเชฟ เป็นผู้ช่วยร้านซ่อมคอมพิวเตอร์หรือรับพิมพ์งาน ซึ่งงานต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะในการทำงาน และยังสามารถเพิ่มวิสัยทัศน์ในการทำงานให้กับคุณได้เพราะในระหว่างที่เราทำงานเสริม เราจะได้พบปะผู้คน มีการติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสื่อสารกับลูกค้า ซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่สามารถนำมาใช้ได้ในอนาคตมีผลดีต่อตัวเราเองและที่สำคัญยังสามารถหารายได้พิเศษเพิ่มขึ้นนอกจากงานประจำที่ทำอยู่

 

สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อสมัครงานออนไลน์

ปัจจุบันช่องทางที่บริษัทนายจ้างเลือกใช้ในการค้นหาพนักงานในตำแหน่งที่ว่างลงของบริษัทไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครงานผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากเว็บไซต์ศูนย์กลางสมัครงานที่ทางบริษัทเลือกใช้งานบริเวณ หน้าเว็บไซต์ของบริษัทจะมีเมนูในการกรอกข้อมูลใบสมัครได้เช่นเดียวกัน โดยส่วนใหญ่จะเน้นการใส่ข้อมูลผ่านระบบและการส่งไฟล์ผ่านทางอีเมล์ถึงฝ่ายบุคคลซึ่งเป็นวิธีการสมัครงานที่สะดวกและทันสมัยสามารถเข้าถึงกลุ่มได้เป็นอย่างดี เป็นช่องทางที่บริษัทส่วนใหญ่เลือกใช้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำการกดสมัครงานออนไลน์จำเป็นต้องตรวจสอบให้ดี วันนี้เราจึงมีข้อแนะนำถึงสิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อเราการสมัครงานออนไลน์

 

5 สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อสมัครงานออนไลน์

1ไม่อ่านทบทวนสิ่งที่ได้กรอกในระบบเพราะด้วยด้วยความรวดเร็วในการใส่ข้อมูลสำหรับใช้สมัครงานอาจเกิดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล เช่น เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับผิดซึ่งกรณีนี้เคยเกิดมาแล้วทำให้ผู้สมัครไม่ได้รับการติดต่อจากบริษัทเพราะเราใส่เบอร์ในระบบเป็นเบอร์ที่ไม่สามารถติดต่อได้

2 การพิมพ์และสะกดผิด ในส่วนนี้จำเป็นต้องตรวจสอบให้ดีเพราะว่าเป็นการให้ข้อมูลของผู้สมัคร คงไม่ดีแน่ถ้าข้อมูลเรซูเม่ของเราพิมพ์ผิดหลายครั้งเพราะนั่นหมายถึงความบกพร่องและความไม่ใส่ใจในการตรวจสอบข้อมูล ตัวสะกดให้ดีอาจทำให้คุณพลาดโอกาสในการเข้าสัมภาษณ์งานก็เป็นได้

3  การกรอกข้อมูลโดยใช้ภาษาพูด ในการสมัครงานผ่านทางระบบออนไลน์จำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆเข้าสู่ระบบหรือแม้แต่การเป็นข้อมูลจากผ่านทางอีเมลจำเป็นต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องบ่อยครั้งที่เราเขียนจดหมายโดยเราใช้ภาษาพูดควรปรับแต่งภาษาในการเขียนให้ถูกต้อง การสมัครงานออนไลน์ต้องใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องในการแนะนำข้อมูลส่วนตัวและเช็คภาษาพูดเขียนลงไปในใบสมัครให้ดี

4 เลือกไฟล์รูปภาพที่ไม่มีความคมชัด ไฟล์รูปภาพที่ใช้ประกอบในการสมัครงานควรมีขนาดที่พอดีและเลือกไฟล์ที่ไม่แตกเพราะเมื่อสแกนภาพที่ไม่คมชัดและใช้ไฟล์เล็กจนเกินไปจะทำให้ไฟล์แตกส่งผลต่อรูปในการสมัครงาน การใช้ไฟล์ที่ใหญ่เกินไปจะทำให้เราแนบรูปไม่ผ่านดังนั้นควรปรับรูปภาพให้มีขนาดพอเหมาะ

5ควรเขียน Resumeให้มีความกระชับ เข้าใจง่าย ไม่เยอะเกินไป โดยสามารถหารูปแบบในการเขียน Resume ได้จากอินเตอร์เน็ตซึ่งในปัจจุบันนี้มีผู้รู้ออกมาแนะนำในการเขียน Resume เพื่อให้ได้มาตรฐานและดูเป็นมืออาชีพ

 

สำหรับรายละเอียดที่กล่าวมาในขั้นต้นอาจดูเหมือนว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งเหล่านี้จะสามารถบ่งบอกตัวตนของผู้สมัครเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในการสมัครงานออนไลน์ทุกครั้งควรตรวจสอบให้รอบด้านเพื่อป้องกันการผิดพลาดให้มากที่สุด

 

สามารถสมัครงานในตำแหน่งที่จบมาไม่ตรงสายได้หรือไม่

บ่อยครั้งที่มีคำแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานในตำแหน่งที่ชอบในการหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตมักบอกเสมอว่าการสมัครงานในตำแหน่งที่ไม่ได้จบมาโดยตรงมักจะทำให้คุณไม่ได้งานและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ด้วยความเชื่อที่ผิดนี้เป็นการปิดกั้นโอกาสในตำแหน่งงานที่คุณต้องการเพราะในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกทำงานในสิ่งที่เราชอบได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องจบตรงสายสำหรับวิธีในการนำเสนอต่อไปนี้เป็นเทคนิคในการยื่นสมัครงานสำหรับผู้ที่ไม่ได้จบตรงสายแต่ต้องการทำงานในตำแหน่งนี้

ถึงแม้ตำแหน่งงานที่เราต้องการสมัครเราชื่นชอบจะไม่ใช่ตำแหน่งที่เราจบมาโดยตรง หรือไม่ใช่ใส่งานที่ต้องการความเฉพาะทาง เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก เพราะใช้งานเฉพาะทางจำเป็นต้องมีใบอนุญาตถูกต้องในการประกอบวิชาชีพแต่ในส่วนของงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวบุคคลเช่น  ออกแบบเกม โปรแกรมเมอร์  นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า เป็นต้น ไม่จำเป็นต้องจบตรงสายก็สามารถสมัครเข้ารับการพิจารณาตำแหน่งงานได้โดยที่เราต้องโชว์ศักยภาพความสามารถที่เรามีออกมา

โดยสามารถโชว์ฝีมือและความสามารถเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณทำงานได้และเป็นสิ่งที่คุณชอบ เช่นทานที่เรียนจบคณะอื่นๆที่ไม่ใช้สายการออกแบบแต่ชื่นชอบการออกแบบดีไซน์ด้วยการใช้ Photoshop โดยศึกษาเองจนมีความเชี่ยวชาญและสามารถทำงานออกมาได้ดีถึงแม้จะไม่ได้จบตรงสายแต่คุณสามารถเก็บผลงานเป็น portfolio เพื่อใช้นำเสนอในการยื่นประกอบการสมัครงานซึ่งผลงานเหล่านี้

ล้วนแล้วแต่มีโอกาสทำให้คุณได้รับเลือกเข้าทำงานโดยที่ไม่จำเป็นต้องจบตรงสาย โดยเฉพาะใครที่เคยยื่นประกวดผลงานกับหน่วยงานต่างๆซึ่งประสบการณ์ตรงนี้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการเพิ่มโอกาสให้คุณได้ทำงาน แม้ไม่ได้จบมาตรงสายหรือผู้ที่มีความสามารถในการเดินสายไฟไปถึงแม้จะไม่ได้จบวุฒิปวช ปวส หรือวุฒิขั้นต่ำ

ในการทำงานสายนี้แต่ประสบการณ์ความสามารถที่ได้จากการทำงานจริงอาจจะด้วยความชื่นชอบหรือติดต่อผู้รู้ไปทำงานเป็นประจำจนคุณสามารถต่อไฟ ซ่อมไฟและวางระบบไฟได้อย่างเชี่ยวชาญ จะช่วยให้คุณมีโอกาสได้งานไม่อยากแค่แสดงศักยภาพความสามารถออกมาให้คนอื่นเห็นและหากคุณสามารถได้ตำแหน่งงานที่ดีคุณสามารถเรียนเสริมเพื่อให้ได้วุฒิปริญญาตรีเกี่ยวกับไฟฟ้าจะช่วยให้คุณปรับฐานเงินเดือนได้อย่างรวดเร็ว

ความสามารถและความเชี่ยวชาญจะทำให้คุณได้งานโดยที่ไม่จำเป็นต้องเรียนจบตรงสายเพียงแค่โชว์ศักยภาพความสามารถนี้ออกมาคุณก็มีโอกาสได้ทำงานในตำแหน่งที่ชอบ สรุปได้ว่าการเรียนจบไม่ตรงสายก็มีโอกาสสามารถสมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการทำได้เช่นเดียวกัน