คนหางาน เลือกสมัครงานกับองค์กรแบบไหนดี เพื่อไม่ให้เสียใจทีหลัง

องค์กรที่น่าร่วมงานด้วยมีข้อเสนออะไรที่ทำให้ผู้สมัครงานมีความต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เป็นสิ่งที่ทั้งผู้สมัครงานและองค์กรต่างๆควรรู้ไว้เพื่อนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ดึงดูผู้สมัครงานในอนาคต

สวัสดิการเบื้องต้น

พบว่าองค์กรที่ให้เงินจูงใจ โบนัส ค่ารักษาพยาบาลได้รับสิทธิประโยชน์ที่ดี นอกเหนือจากเงินเดือนตามที่ตกลง เช่น Incentive ค่าคอมมิชชั่น โบนัส สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล วันลาพักร้อน ลาคลอด เป็นสิ่งที่คนทั่วไปพิจารณามากที่สุดในการประกอบการตัดสินใจ ปัจจัยนี้สำคัญมากขึ้น เพราะการดูแลพนักงานให้ดี จะดึงดูดแรงงานคุณภาพมาทำงานให้มากขึ้น รวมถึงการให้ค่าตอบแทนและมีฐานเงินเดือนตามมาตรฐาน หรือมีฐานเงินเดือนที่ดีกว่าองค์กรอื่นในธุรกิจเดียวกัน ทำงานอยากร่วมงานกับองค์กรมากขึ้น

องค์กร

ความมั่นคงและชื่อเสียงขององค์กร

การทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียง  องค์กรที่คนภายนอกรับรู้ได้ ถึงชื่อเสียง คนอยากเข้าก็มาก และภูมิใจที่ได้บอกว่าทำงานในองค์กรนี้  เพราะสังคมจะรับรู้ว่าเขาเก่งถึงเข้าไปในองค์กรนั้นได้  ความมั่นคงในอาชีพยังคงเป็นสิ่งที่ผู้สมัครงานและผู้หางานมองหาอยู่   การทำงานในองค์กรที่มีผลประกอบการดีแต่ขายสินค้าตามเทรนด์ อาจทำให้พนักงานโดนลอยแพเมื่อเศรษฐกิจซบเซา ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่ความมั่นคง จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่โดนพิจารณาว่าสำคัญมาก ๆ คนเลือกทำงานที่ได้เงินเดือนน้อยกว่าแต่มั่นคงกว่ากันมากทีเดียว

โอกาสฝึกอบกรมสัมมนาพัฒนาตนเอง

องค์กรที่ให้โอกาสในการฝึกอบรม และพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  จะดึงดูดคนที่ต้องการพัฒนาตัวเอง ทุกวันนี้ความรู้เป็นเรื่องที่ไม่มีขอบเขต ดังนั้นการเรียนรู้จึงไม่สิ้นสุด องค์กรที่มีการจัดเทรนนิ่ง อบรมอย่างสม่ำเสมอ และเป็นสิ่งที่น่าสนใจตรงตามความต้องการและทันสมัยจะทำให้คนหางานสนใจในองค์กรมากขึ้น

องค์กร และวัฒนธรรม

กฎระเบียบในองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรและเป้าหมายขององค์กรที่ไม่ขัดต่อหลักการใช้ชีวิตของคนหางาน เช่น องค์กรที่มีเป้าหมายในการทำเพื่อสังคมโดยที่ไม่เน้นกำไรเกินไปใส่ใจต่อผู้บริโภคคือองค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากเข้าไปมีส่วนร่วมมาก และยิ่งเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทำให้พนักงานมีความท้าทายในการทำงานมากขึ้นยิ่งดึงดุดคนทำงานได้ดี

ปัจจัยข้างต้นล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของคนทำงานทั้งสิ้น องค์กรที่ต้องการหาคำเก่งมาทำงานต้องสร้างแรงดึงดูดให้พนักงานเข้ามารู้จักองค์กรและมององค์กรด้วยภาพลักษณ์ที่ดี  ในขณะคนหางานเองก็ควรพิจารณาองค์กรที่จะตอบสนองการใช้ชีวิตทำงานของตนเองให้ตรงความต้องการจะได้มีความสุขใจในการทำงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ยิ่งไอยู่ในองค์กรที่มีคุณสมบัติข้างต้นหลายประการยิ่งจะส่งผลให้คุณทำงานได้ดียิ่งขึ้น

เริ่มต้นทำงานครั้งแรกยังไงดีให้การทำงานราบรื่นไร้ปัญหา

เด็กจบใหม่หลายคนนั้นผ่านการหางาน และ สมัครงาน ที่คิดว่ายากแสนยากกว่าจะได้เข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร แต่ถ้าคิดว่านั่นยากแล้ว การทำงานนั้นยากกว่ามากยิ่งเป็นการทำงานครั้งแรกการเปลี่ยนสภาพจากพี่ใหญ่ในรั้วมหาวิทยาลัยมาสู่การเป็นน้องใหม่ในองค์กรนั้นต้องทำรับมือกับอะไรหลายๆอย่าง แม้คุณอาจจะพอรู้อยู่บ้างว่าจะเจอกับอะไรก่อนสมัครงานแต่เชื่อเถอะของจริงมีมากกว่านั้น ดังนั้นถ้าอยากให้การทำงานเริ่มต้นอย่างสดใสเอาขอแนะนำดีๆเหล่านี้ไปปรับใช้ดู

เปิดปากทักทายก่อน  มารยาทแบบไทยๆที่ใช้ได้ผลดี หัดให้เคยชินไว้ การติดต่อประสานงานกับคนภายในองค์กรและภายนอกนั้น ควรที่จะรู้จักสร้างสัมพันธภาพที่ดีทั้งกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานและลูกค้า รวมทั้ง แม่บ้าน รปภ   ทำง่ายๆด้วยการกล่าวสวัสดีและแนะนำตัว อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นการแสดงความเคารพและให้เกียรติกับทุกๆคน

รู้จักการการแต่งกายที่ถูกกาลเทศะ  เป็นการสร้างความประทับใจในครั้งแรกให้กับเจ้านายและเพื่อนร่วมงานและยังเป็นการแสดงออกถึงบุคลิกและความคิดอ่านการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าราคาแพงแต่ไม่ถูกกาลเทศะเท่ากับการฆ่าตัวตายชัดๆ  หากองค์กรมี Uniform สิ่งที่ต้องพิจารณาให้ดีคือแต่งให้ถูกระเบียบ หาให้แต่งกายอย่างอิสระ ความเรียบร้อยและเคารพสถานที่สำคัญที่สุด ไม่อย่างนั้นจะมีคนเอาคุณไปพูดถึงในทางนินทา

หากไม่รู้ให้สอบถาม  ทำงาน เด็กใหม่ไม่ใช้ต้องเงียบ ต้องกล้าพูด กล้าถาม  และย้ำกันว่าถามอย่างถูกกาลเทศะ ถ้าไม่เข้าใจเนื้องาน ไม่ต้องอาย ควรถามเพราะหากไม่ถามงานที่ทำอาจผิดพลาดและกลายเป็นปัญหาของคนอื่น  และ พยายามจดและจำไว้คำแนะนำไว้เสมอเพื่อที่ครั้งต่อไปจะได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

แสดงความใส่ใจในสิ่งที่หัวหน้างานหรือพี่เลี้ยงให้คำแนะนำและสอนงาน ต้องนำสิ่งที่ได้นั้นมาใช้ให้ดีเพื่อรับผิดชอบงานของตนเองให้ดี  การทำงานที่ดีคือการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จและส่งอย่างตรงเวลา การคิดสร้างสรรค์สามารถทำได้แต่ทั้งนี้ต้องเคารพรูปแบบการทำงานที่มีมาก่อน หากเห็นว่าควรปรับกระบวนการใดให้ดีขึ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์อย่าพยายามหักล้างสิ่งเดิมในลักษณะที่ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง

เรียนรู้และปรับตัวตามวัฒนธรรมขององค์กร ธรรมเนียม ทัศนคติ ระเบียบของบริษัท  และ กฎพื้นฐานหรือค่านิยมต่าง ๆ ขององค์กร   เป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้ ไม่ได้หมายถึงการละทิ้งความเป็นตัวตน แต่หมายถึงการเปิดรับเรียนรู้สิ่งที่ปฏิบัติในองค์กร   เป็นสิ่งเบื้องต้นที่จะหล่อหลวมให้เกิดการทำงานเป็นทีมได้

 

ลองนำข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปปรับใช้กันดู และสิ่งที่ต้องมีให้มากคือทัศนคติทางบวกต่อการทำงาน และมีสติพร้อมต่อการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จะทำให้การทำงานของคุณประสบความสำเร็จ

 

AI มาจริงแล้วกับการคัดเลือกผู้สมัครงาน

ต่างประเทศ หลายบริษัทใช้ AI คัดกรองผู้สมัครงาน ในรอบแรก หากผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจริงจะได้เจอกับการคัดเลือกโดยใช้มนุษย์ นี่เท่ากับว่าตัดโอกาสการนำเสนอของคุณลงไปอีก อย่างนี้แล้วต้องหาทางชนะใน AI ให้ได้นะคุย

AI  ถูกใช้มากขึ้นในวงการ HR โดยหุ่นยนต์คัดกรองผู้สมัคร สัมภาษณ์งาน นั้นตอบโจทย์ผู้ประกอบการเพราะประหยัดเวลา AI ไม่มีอคติ และยังแม่นยำในการคัดเลือก คนมาทำงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ย้ำกันอีกครั้งว่าหากวันนี้คุณสมัครงาน ด่านแรกที่อาจจะได้เจอก็คือ AI  โดย LinkedIn สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการหางานและการสร้าง Community ของสังคมมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้เผยผลการสำรวจถึงกระแสการจ้างงานในปี 2018 หนึ่งในแนวโน้มที่ทาง LinkedIn สนใจคือการสอบถามนายหน้าหางานกับบรรดานายจ้างกว่า 88,000 คน ถึงการคัดการกรองผู้สมัครงาน ได้รับการบอกเล่าว่ามี การนำเอาหุ่นยนต์ AI มาใช้ในสายงาน HR  โดย 67%  ของนายหน้าหางานกับบรรดานายจ้าง เห็นว่าการนำเอาหุ่นยนต์ AI มาใช้ในสาย HR จะทำให้ประหยัดเวลาไปได้มาก  มีมากถึง  43% ของนายหน้าหางานกับบรรดานายจ้าง ที่เชื่อว่าการนำเอาหุ่นยนต์ AI มาใช้ในการคัดกรองผู้สมัครงานจะเป็นการลบอคติของมนุษย์ออกจากการคัดกรองผู้สมัครงาน  และในจำนวนนี้มีนายหน้าหางานกับบรรดานายจ้างมากถึง 31% ที่มองว่าทำให้บริษัทได้คนที่เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ อย่างแท้จริง

แต่กระบวนการคัดกรองผู้สมัครโดยหุ่นยนต์นั้นใช้เป็นเพียงกรับวนการเบื้องต้น ยังไม่ลุกลามไปถึงการสัมภาษณ์งาน ซึ่งในอนาคตก็ไม่แน่เช่นกัน คุณอาจต้องตอบคำถามโต้ตอบกับปัญญาประดิษฐ์โดยไม่รู้ตัวและรู้ตัวอย่างเผชิญหน้ากันก็เป็นได้

ยกตัวอย่าง  บริษัทสายเทเลคอมในอังกฤษอย่าง Vodaphone ได้ใช้หุ่นยนต์ AI ในการคัดกรองผู้สมัครงานในตำแหน่ง Call Center และ Customer Service กว่า 50,000 คนผ่านการสัมภาษณ์ทางวีดิโอการประเมินผลพบว่าการคัดเลือกแบบนี้ได้ผลที่ดีมาก ทั้งประหยัดเวลาและได้ผลที่น่าประทับใจ เพราะเมื่อผู้สมัครตอบคำถามผู้ทำหน้าที่วิเคราะห์ คือ  หุ่นยนต์ AI ซึ่งจะทำการวิเคราะห์ผู้สมัครกว่า 15,000 ปัจจัย ครอบคลุมถึง ภาษากาย (body language) เช่น การขยับใบหน้า โทนเสียง ถ้าหุ่นยนต์ให้ผ่านด่านนี้ รอบต่อไปจะได้สัมภาษณ์กับมนุษย์จริงๆ

 

นอกจากนี้ยังมีบริษัทอื่นๆ อาทิ  Deutsche Telekom AG หรือ Sutherland ที่ต่างก็นำเอา ChatBot เข้ามาใช้ในการคัดกรองผู้สมัคร ในขณะที่บริษัทชั้นนำในไทยหลายแห่งก็ไม่น้อยหน้าที่สามารถนำ ChatBot มาคอยตอบคำถามเกี่ยวกับกฏระเบียบและกิจกรรมที่มีรูปแบบขององค์การได้ เช่น การตอบคำถามเรื่องสวัสดิการพนักงาน

โลกของ AI ดูจะใกล้ตัวเรามากขึ้นไปอีก เมื่อนานมานี้  Google พัฒนา Google Assistant ที่ฉลาดขึ้นเรียนรู้และโต้ตอบมากขึ้น ขนาดพูดเหมือนมนุษย์โดยที่คู่สนทนาไม่รู้เลยว่ากำลังคุยกับ AI  การพัฒนาของ AI สะท้อความสามารถของผู้ประดิษฐ์มันขึ้นมาในขณะเดียวกันก็คอยสะกิดบอกให้คนหางานต้องพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งเช่นกัน ก่อนที่ AI จะไม่เห็นคุณในสายตา

เสริมทักษะชีวิตด้วยการหางานพิเศษ

วิชาสปช.หรือการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตไม่ใช่แค่ในระดับประถมที่เราเคยเรียนแต่เราสามารถเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตด้วยการหางานพิเศษเสริมทักษะในการทำงานด้านต่างๆในขณะที่เราโตแล้วเพราะเราต้องการพัฒนาศักยภาพให้ตัวเราเองซึ่งเทคนิคในการเลือก หางานพิเศษ จะช่วยให้เรามีความชำนาญและมีความรู้เพิ่มเติมในการอาชีพได้เป็นอย่างดีเป็นการฝึกพัฒนาตัวเอง

 

การเพิ่มทักษะในการทำงานด้วยการหางานพิเศษเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้เราพัฒนาศักยภาพตัวเราเองให้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งความสามารถที่เพิ่มขึ้นและความชำนาญจะช่วยทำให้เราสามารถเรียกเงินเดือนได้สูงขึ้นและเป็นที่สนใจของตลาดแรงงานและเจ้าของธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น งานที่สามารถช่วยทำให้คุณมีทักษะที่ดีเพื่อใช้ในการหารายได้พิเศษเช่นการหางานขายสินค้าในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ตลาดนัดจตุจักรซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีร้านค้ามากมาย

รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วโลกที่มีการหลั่งไหลเดินทางมาชอปปิ้งและเลือกซื้อสินค้า ณ ที่ตลาดนัดแห่งนี้ จึงทำให้มีร้านค้าต้องการพนักงานพาร์ทไทม์ในการช่วยสินค้าซึ่งเป็อนโอกาสที่ดีที่เราจะได้ใช้ภาษาในการสื่อสารเพราะในทุกเสาร์-อาทิตย์คุณจะพบกับนักท่องเที่ยวแบบไม่ซ้ำหน้า หากเราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการหางานขายจะช่วยเสริมทักษะในการสื่อสารและการขายให้กับเราได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ถ้าเราหางานพิเศษในตลาดนัดจตุจักรเราจะยังได้มีโอกาสฝึกภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรงและถ้าเราสามารถพูดภาษาอังกฤษและมีทักษะที่ดีขึ้นในในการใช้ภาษาอังกฤษ

ซึ่งส่วนนี้มีผลเป็นอย่างมากต่อการเรียกเงินเดือนรวมทั้งงานที่ดี นอกจากเราจะได้คุ้นเคยกับเจ้าของภาษาเรายังมีโอกาสมองเห็นลู่ทางของการทำธุรกิจ ที่จะสามารถทำเสริมเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งการสมัครงานในลักษณะนี้จะทำให้คุณเข้าใจรูปแบบธุรกิจร้านขายสินค้า รู้จักรูปแบบการจัดเรียงสินค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้าชนิดนี้ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องลงทุนเปิดร้านขึ้นมาเอง

การหางานพิเศษยังสามารคเลือกได้อีกหลายอาชีพที่สามารถเสริมทักษะให้กับคุณได้ เช่น เป็นผู้ช่วยเชฟ เป็นผู้ช่วยร้านซ่อมคอมพิวเตอร์หรือรับพิมพ์งาน ซึ่งงานต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะในการทำงาน และยังสามารถเพิ่มวิสัยทัศน์ในการทำงานให้กับคุณได้เพราะในระหว่างที่เราทำงานเสริม เราจะได้พบปะผู้คน มีการติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสื่อสารกับลูกค้า ซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่สามารถนำมาใช้ได้ในอนาคตมีผลดีต่อตัวเราเองและที่สำคัญยังสามารถหารายได้พิเศษเพิ่มขึ้นนอกจากงานประจำที่ทำอยู่

 

สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อสมัครงานออนไลน์

ปัจจุบันช่องทางที่บริษัทนายจ้างเลือกใช้ในการค้นหาพนักงานในตำแหน่งที่ว่างลงของบริษัทไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครงานผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากเว็บไซต์ศูนย์กลางสมัครงานที่ทางบริษัทเลือกใช้งานบริเวณ หน้าเว็บไซต์ของบริษัทจะมีเมนูในการกรอกข้อมูลใบสมัครได้เช่นเดียวกัน โดยส่วนใหญ่จะเน้นการใส่ข้อมูลผ่านระบบและการส่งไฟล์ผ่านทางอีเมล์ถึงฝ่ายบุคคลซึ่งเป็นวิธีการสมัครงานที่สะดวกและทันสมัยสามารถเข้าถึงกลุ่มได้เป็นอย่างดี เป็นช่องทางที่บริษัทส่วนใหญ่เลือกใช้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำการกดสมัครงานออนไลน์จำเป็นต้องตรวจสอบให้ดี วันนี้เราจึงมีข้อแนะนำถึงสิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อเราการสมัครงานออนไลน์

5 สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อสมัครงานออนไลน์

1ไม่อ่านทบทวนสิ่งที่ได้กรอกในระบบเพราะด้วยด้วยความรวดเร็วในการใส่ข้อมูลสำหรับใช้สมัครงานออนไลน์อาจเกิดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล เช่น เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับผิดซึ่งกรณีนี้เคยเกิดมาแล้วทำให้ผู้สมัครไม่ได้รับการติดต่อจากบริษัทเพราะเราใส่เบอร์ในระบบเป็นเบอร์ที่ไม่สามารถติดต่อได้

2 การพิมพ์และสะกดผิด ในส่วนนี้จำเป็นต้องตรวจสอบให้ดีเพราะว่าเป็นการให้ข้อมูลของผู้สมัคร คงไม่ดีแน่ถ้าข้อมูลเรซูเม่ของเราพิมพ์ผิดหลายครั้งเพราะนั่นหมายถึงความบกพร่องและความไม่ใส่ใจในการตรวจสอบข้อมูล ตัวสะกดให้ดีอาจทำให้คุณพลาดโอกาสในการเข้าสัมภาษณ์งานก็เป็นได้

3  การกรอกข้อมูลโดยใช้ภาษาพูด ในการสมัครงานผ่านทางระบบออนไลน์จำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆเข้าสู่ระบบหรือแม้แต่การเป็นข้อมูลจากผ่านทางอีเมลจำเป็นต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องบ่อยครั้งที่เราเขียนจดหมายโดยเราใช้ภาษาพูดควรปรับแต่งภาษาในการเขียนให้ถูกต้อง การสมัครงานออนไลน์ต้องใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องในการแนะนำข้อมูลส่วนตัวและเช็คภาษาพูดเขียนลงไปในใบสมัครให้ดี

4 เลือกไฟล์รูปภาพที่ไม่มีความคมชัด ไฟล์รูปภาพที่ใช้ประกอบในการสมัครงานควรมีขนาดที่พอดีและเลือกไฟล์ที่ไม่แตกเพราะเมื่อสแกนภาพที่ไม่คมชัดและใช้ไฟล์เล็กจนเกินไปจะทำให้ไฟล์แตกส่งผลต่อรูปในการสมัครงาน การใช้ไฟล์ที่ใหญ่เกินไปจะทำให้เราแนบรูปไม่ผ่านดังนั้นควรปรับรูปภาพให้มีขนาดพอเหมาะ

5ควรเขียน Resumeให้มีความกระชับ เข้าใจง่าย ไม่เยอะเกินไป โดยสามารถหารูปแบบในการเขียน Resume ได้จากอินเตอร์เน็ตซึ่งในปัจจุบันนี้มีผู้รู้ออกมาแนะนำในการเขียน Resume เพื่อให้ได้มาตรฐานและดูเป็นมืออาชีพ

 

สำหรับรายละเอียดที่กล่าวมาในขั้นต้นอาจดูเหมือนว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งเหล่านี้จะสามารถบ่งบอกตัวตนของผู้สมัครเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในการสมัครงานออนไลน์ทุกครั้งควรตรวจสอบให้รอบด้านเพื่อป้องกันการผิดพลาดให้มากที่สุด

 

สามารถสมัครงานในตำแหน่งที่จบมาไม่ตรงสายได้หรือไม่

บ่อยครั้งที่มีคำแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานในตำแหน่งที่ชอบในการหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตมักบอกเสมอว่าการสมัครงานในตำแหน่งที่ไม่ได้จบมาโดยตรงมักจะทำให้คุณไม่ได้งานและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ด้วยความเชื่อที่ผิดนี้เป็นการปิดกั้นโอกาสในตำแหน่งงานที่คุณต้องการเพราะในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกทำงานในสิ่งที่เราชอบได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องจบตรงสายสำหรับวิธีในการนำเสนอต่อไปนี้เป็นเทคนิคในการยื่นสมัครงานสำหรับผู้ที่ไม่ได้จบตรงสายแต่ต้องการทำงานในตำแหน่งนี้

ถึงแม้ตำแหน่งงานที่เราต้องการสมัครเราชื่นชอบจะไม่ใช่ตำแหน่งที่เราจบมาโดยตรง หรือไม่ใช่ใส่งานที่ต้องการความเฉพาะทาง เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก เพราะใช้งานเฉพาะทางจำเป็นต้องมีใบอนุญาตถูกต้องในการประกอบวิชาชีพแต่ในส่วนของงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวบุคคลเช่น  ออกแบบเกม โปรแกรมเมอร์  นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า เป็นต้น ไม่จำเป็นต้องจบตรงสายก็สามารถสมัครเข้ารับการพิจารณาตำแหน่งงานได้โดยที่เราต้องโชว์ศักยภาพความสามารถที่เรามีออกมา

โดยสามารถโชว์ฝีมือและความสามารถเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณทำงานได้และเป็นสิ่งที่คุณชอบ เช่นทานที่เรียนจบคณะอื่นๆที่ไม่ใช้สายการออกแบบแต่ชื่นชอบการออกแบบดีไซน์ด้วยการใช้ Photoshop โดยศึกษาเองจนมีความเชี่ยวชาญและสามารถทำงานออกมาได้ดีถึงแม้จะไม่ได้จบตรงสายแต่คุณสามารถเก็บผลงานเป็น portfolio เพื่อใช้นำเสนอในการยื่นประกอบการสมัครงานซึ่งผลงานเหล่านี้

ล้วนแล้วแต่มีโอกาสทำให้คุณได้รับเลือกเข้าทำงานโดยที่ไม่จำเป็นต้องจบตรงสาย โดยเฉพาะใครที่เคยยื่นประกวดผลงานกับหน่วยงานต่างๆซึ่งประสบการณ์ตรงนี้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการเพิ่มโอกาสให้คุณได้ทำงาน แม้ไม่ได้จบมาตรงสายหรือผู้ที่มีความสามารถในการเดินสายไฟไปถึงแม้จะไม่ได้จบวุฒิปวช ปวส หรือวุฒิขั้นต่ำ

ในการ สมัครงาน ทำงานสายนี้แต่ประสบการณ์ความสามารถที่ได้จากการทำงานจริงอาจจะด้วยความชื่นชอบหรือติดต่อผู้รู้ไปทำงานเป็นประจำจนคุณสามารถต่อไฟ ซ่อมไฟและวางระบบไฟได้อย่างเชี่ยวชาญ จะช่วยให้คุณมีโอกาสได้งานไม่อยากแค่แสดงศักยภาพความสามารถออกมาให้คนอื่นเห็นและหากคุณสามารถได้ตำแหน่งงานที่ดีคุณสามารถเรียนเสริมเพื่อให้ได้วุฒิปริญญาตรีเกี่ยวกับไฟฟ้าจะช่วยให้คุณปรับฐานเงินเดือนได้อย่างรวดเร็ว

ความสามารถและความเชี่ยวชาญจะทำให้คุณได้งานโดยที่ไม่จำเป็นต้องเรียนจบตรงสายเพียงแค่โชว์ศักยภาพความสามารถนี้ออกมาคุณก็มีโอกาสได้ทำงานในตำแหน่งที่ชอบ สรุปได้ว่าการเรียนจบไม่ตรงสายก็มีโอกาสสามารถสมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการทำได้เช่นเดียวกัน