คนหางาน เลือกสมัครงานกับองค์กรแบบไหนดี เพื่อไม่ให้เสียใจทีหลัง

องค์กรที่น่าร่วมงานด้วยมีข้อเสนออะไรที่ทำให้ผู้สมัครงานมีความต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เป็นสิ่งที่ทั้งผู้สมัครงานและองค์กรต่างๆควรรู้ไว้เพื่อนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ดึงดูผู้สมัครงานในอนาคต

สวัสดิการเบื้องต้น

พบว่าองค์กรที่ให้เงินจูงใจ โบนัส ค่ารักษาพยาบาลได้รับสิทธิประโยชน์ที่ดี นอกเหนือจากเงินเดือนตามที่ตกลง เช่น Incentive ค่าคอมมิชชั่น โบนัส สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล วันลาพักร้อน ลาคลอด เป็นสิ่งที่คนทั่วไปพิจารณามากที่สุดในการประกอบการตัดสินใจ ปัจจัยนี้สำคัญมากขึ้น เพราะการดูแลพนักงานให้ดี จะดึงดูดแรงงานคุณภาพมาทำงานให้มากขึ้น รวมถึงการให้ค่าตอบแทนและมีฐานเงินเดือนตามมาตรฐาน หรือมีฐานเงินเดือนที่ดีกว่าองค์กรอื่นในธุรกิจเดียวกัน ทำงานอยากร่วมงานกับองค์กรมากขึ้น

องค์กร

ความมั่นคงและชื่อเสียงขององค์กร

การทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียง  องค์กรที่คนภายนอกรับรู้ได้ ถึงชื่อเสียง คนอยากเข้าก็มาก และภูมิใจที่ได้บอกว่าทำงานในองค์กรนี้  เพราะสังคมจะรับรู้ว่าเขาเก่งถึงเข้าไปในองค์กรนั้นได้  ความมั่นคงในอาชีพยังคงเป็นสิ่งที่ผู้สมัครงานและผู้หางานมองหาอยู่   การทำงานในองค์กรที่มีผลประกอบการดีแต่ขายสินค้าตามเทรนด์ อาจทำให้พนักงานโดนลอยแพเมื่อเศรษฐกิจซบเซา ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่ความมั่นคง จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่โดนพิจารณาว่าสำคัญมาก ๆ คนเลือกทำงานที่ได้เงินเดือนน้อยกว่าแต่มั่นคงกว่ากันมากทีเดียว

โอกาสฝึกอบกรมสัมมนาพัฒนาตนเอง

องค์กรที่ให้โอกาสในการฝึกอบรม และพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  จะดึงดูดคนที่ต้องการพัฒนาตัวเอง ทุกวันนี้ความรู้เป็นเรื่องที่ไม่มีขอบเขต ดังนั้นการเรียนรู้จึงไม่สิ้นสุด องค์กรที่มีการจัดเทรนนิ่ง อบรมอย่างสม่ำเสมอ และเป็นสิ่งที่น่าสนใจตรงตามความต้องการและทันสมัยจะทำให้คนหางานสนใจในองค์กรมากขึ้น

องค์กร และวัฒนธรรม

กฎระเบียบในองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรและเป้าหมายขององค์กรที่ไม่ขัดต่อหลักการใช้ชีวิตของคนหางาน เช่น องค์กรที่มีเป้าหมายในการทำเพื่อสังคมโดยที่ไม่เน้นกำไรเกินไปใส่ใจต่อผู้บริโภคคือองค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากเข้าไปมีส่วนร่วมมาก และยิ่งเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทำให้พนักงานมีความท้าทายในการทำงานมากขึ้นยิ่งดึงดุดคนทำงานได้ดี

ปัจจัยข้างต้นล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของคนทำงานทั้งสิ้น องค์กรที่ต้องการหาคำเก่งมาทำงานต้องสร้างแรงดึงดูดให้พนักงานเข้ามารู้จักองค์กรและมององค์กรด้วยภาพลักษณ์ที่ดี  ในขณะคนหางานเองก็ควรพิจารณาองค์กรที่จะตอบสนองการใช้ชีวิตทำงานของตนเองให้ตรงความต้องการจะได้มีความสุขใจในการทำงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ยิ่งไอยู่ในองค์กรที่มีคุณสมบัติข้างต้นหลายประการยิ่งจะส่งผลให้คุณทำงานได้ดียิ่งขึ้น

หางานโคราช ปูพื้นฐานสร้างอนาคต

ปัจจุบันนี้โคราชเป็นเมืองที่อยู่ในขั้นของการพัฒนา โดยมีการสร้างสาธารณูปโภคทั้งถนนหลักและถนนรองเกิดขึ้น เพื่อเป็นทางผ่านไปยังภาคอีสาน เรียกได้ว่าประตูสู่อีสานนั่นเอง ดังนั้นการหางานโคราชทำให้ช่วงนี้เป็นการปูพื้นฐานการสร้างธุรกิจในอนาคตได้ไม่ยาก ซึ่งการทำงานในโคราชจะสามารถปูพื้นฐานและสร้างอนาคตได้ดังนี้

1.รู้จักสถานที่ คนในพื้นที่หรือคนที่ทำงานในพื้นที่ย่อมทราบดีว่าพื้นที่ตรงไหนจะมีการสร้างสถานที่สำคัญที่จะนำมาซึ่งความเจริญได้ ดังนั้นการหางานโคราชจึงเป็นการทำความรู้จักกับพื้นที่ของเมืองให้ดีขึ้น เพราะการจะรู้จักทุกพื้นที่ ทุกตารางนิ้วของเมืองจะต้องอาศัยระยะเวลาหลายเดือน การทำงานพร้อมกับทำความรู้จักกับพื้นที่จึงเป็นแนวทางที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและวางแผนอนาคตในการเลือกทำเลได้ดีที่สุด ดังนั้นในช่วงแรกหากยังไม่รู้ว่าจะเลือกทำเลใดในการทำธุรกิจให้ลองหางานโคราชทำสักระยะและทำการศึกษาพื้นที่เมืองโคราชให้ถี่ถ้วน คุณก็จะเห็นถึงทำเลที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

 

2.เรียนรู้วัฒนธรรมความเชื่อ การเข้าไปสัมผัสและอยู่กับคนพื้นที่ด้วยการหางานโคราชทำเป็นเวลานานจะทำให้เราซึมซับวัฒนธรรมและความเชื่อของคนท้องถิ่นได้ดีกว่าการอ่านหรือรับฟังจากผู้อื่น การเรียนรู้วัฒนธรรมจะทำให้เราสามารถรู้แนวทางในการวางแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคนพื้นที่ เพราะคนที่อยู่โคราชส่วนมากจะเป็นคนพื้นที่ ซึ่งลูกค้าของธุรกิจจะเป็นคนในพื้นที่เป็นหลัก ดังนั้นหากทำให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการและเข้ากับความเชื่อหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ รับรองธุรกิจมีโอกาสเติบโตได้สูงมาก

3.สร้างพื้นฐานธุรกิจ การทำธุรกิจบางอย่างสามารถที่จะสร้างจากธุรกิจขนาดเล็กที่สามารถทำร่วมกับการทำงานประจำได้ ดังนั้นการหางานโคราชทำในช่วงควบคู่กับการทำธุรกิจที่ตนเองสนใจ สำหรับผู้ที่มีทุนทรัพย์ในการทำธุรกิจน้อยและต้องการสร้างธุรกิจที่มั่นคงในระยะยาว ซึ่งการปูพื้นฐานที่แข็งแรงและช่วยในการปรับปรุงธุรกิจให้เข้าและตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่โคราชเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเมืองแต่ละเมืองผู้คนจะมีการใช้ชีวิตที่ต่างกัน ธุรกิจบางอย่าอยู่ที่เมืองหนึ่งอาจจะสามารถสร้างรายได้สูงในทันทีเพราะตอบโจทย์ความต้องการของคนในเมืองนั้น แต่เมื่อนำมาทำในอีกเมืองหนึ่งต้องใช้ระยะเวลาเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับคนในเมือง จึงต้องใช้เวลากว่าธุรกิจจะสามารถดำเนินจนสามารถสร้างผลกำไรเป็นกอบเป็นกำได้

การหางานโคราชไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ว่างงานเท่านั้น แต่สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนายตนเองและต้องการทำความรู้จักคุ้นเคยกับโคราชก็สามารถเข้ามาหางานโคราชทำได้เช่นเดียวกัน ทำความรู้จักเมืองเพื่อปูพื้นฐานในการสร้างธุรกิจในอนาคต

รู้จักกับหน้าที่หลักของงานนักบัญชี

หน้าที่ของนักบัญชีคือการจัดการเรื่องการเงินของ บริษัท หรือลูกค้าที่เขา / เธอทำงานให้ อย่างไรก็ตามอาจรวมถึงความรับผิดชอบที่แตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับประเภทของการบัญชีที่กำลังดำเนินการ การบัญชีมีสี่สาขาที่สำคัญในแต่ละบัญชีมีความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญแยกต่างหาก สาขาเหล่านี้คือการบัญชีสาธารณะ, การบัญชีการจัดการ, การบัญชีของรัฐบาลและการตรวจสอบภายใน

 

ขอบเขตของงานที่นักบัญชีในสาขาเฉพาะอาจดำเนินการได้บ่อยครั้งมาก แต่นักบัญชีมักจะให้ความสำคัญกับสาขาของตน กล่าวอีกนัยหนึ่งการบัญชีแต่ละสาขาจะมีความเข้มข้นย่อย โดยทั่วไปแล้วนักบัญชีได้รับการฝึกฝนในทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับสาขาเฉพาะของเขา / เธอแม้ว่าเขา / เธอจะทำหน้าที่ย่อยบางส่วนของงานเหล่านั้นเท่านั้น

นักบัญชีสาธารณะจะทำงานให้กับ บริษัท บัญชีสาธารณะหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเอง พวกเขาปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่นการบัญชีการตรวจสอบการให้คำปรึกษาและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับภาษี พวกเขามักจะทำงานให้กับ บริษัท รัฐบาลองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรหรือบุคคล นักบัญชีสาธารณะส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับอนุญาตและเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPAs) และแม้ว่านี่จะไม่ใช่ข้อกำหนด แต่โดยทั่วไป CPAs มักจะมีการแข่งขันกันสำหรับงานและค่าแรงที่สูงขึ้น ในการรับเป็น CPA จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาการบัญชีหรือสาขาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

นักบัญชีการจัดการที่รู้จักกันว่านักบัญชีอุตสาหกรรม บริษัท หรือส่วนตัว พวกเขามักจะทำงานให้กับ บริษัท หรือองค์กรขนาดใหญ่ด้วยทีมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ ความรับผิดชอบหลักของนักบัญชีการจัดการคือการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งมักหมายถึงการตีความข้อมูลทางการเงินสำหรับผู้บริหารเพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีข้อมูล นักบัญชีการจัดการจะเตรียมรายงานทางการเงินสำหรับผู้ถือหุ้นเจ้าหนี้เจ้าหน้าที่ภาษีและหน่วยงานกำกับดูแล งานอื่นที่นักบัญชีการจัดการอาจมี ได้แก่ การจัดการงบประมาณการจัดการต้นทุนการจัดการสินทรัพย์และการประเมินประสิทธิภาพ หากทำงานภายในแผนกบัญชีนักบัญชีการจัดการอาจมุ่งเน้นในด้านใดด้านหนึ่งเช่นการวิเคราะห์ทางการเงินการบัญชีต้นทุนหรือการวางแผนและการจัดทำงบประมาณ

ทำไมหลายบริษัทจึงต้องการจ้างนักศึกษาจบใหม่มากกว่าผู้มีประสบการณ์

ในขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ได้ผ่านการฝึกงานพวกเขายังไม่ได้รับการปลูกฝังในสภาพแวดล้อมขององค์กร จิตใจของพวกเขาสดใสและทำให้สามารถนำมุมมองใหม่ไปสู่องค์กรของคุณ นั่นคือเหตุผลที่หลายบริษัทต้องการนักศึกษาจบใหม่มากกว่าผู้มีประสบการณ์

ลดค่าใช้จ่าย: นี่คือหนึ่งในเหตุผลหลักว่าทำไม บริษัท ส่วนใหญ่จ้างบัณฑิตใหม่ โดยเฉลี่ยแล้วผู้สำเร็จการศึกษาใหม่จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าบุคคลที่มีประสบการณ์ 20-40% ไม่ได้บอกว่าจะจ้างพวกเขาเพียงเพราะพวกเขามีราคาถูก; มีประโยชน์ด้านต้นทุนอื่น ๆ อีกมากมายสำหรับการจ้างผู้สำเร็จการศึกษา ตัวอย่างเช่นคุณไม่ต้องใช้เงินหลายพันดอลลาร์ในโปรแกรมค้นหาความสามารถ

คุณสามารถเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่นบางแห่งในพื้นที่ของคุณและรับประโยชน์จากศูนย์อาชีพของพวกเขาซึ่งจะมีความสุขมากกว่าที่จะหาการจับคู่ความสามารถพิเศษสำหรับคุณ หรือคุณสามารถมีส่วนร่วมใน Career Fairs ของโรงเรียนเพียงไม่กี่แห่งและสัมภาษณ์ผู้คนที่นั่น วิธีนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักซึ่งคุณอาจต้องชำระเงินสำหรับการเชิญบุคคลที่มีประสบการณ์มาสัมภาษณ์

สอนได้ : ลองนึกภาพถ้าคุณจ้างมืออาชีพที่มีประสบการณ์ผู้ซึ่งดูเหมือนจะให้คำตอบทั้งหมดที่คุณต้องการ แต่คุณเคยพิจารณาค่าใช้จ่ายในการสอนวัฒนธรรมของเขาอีกครั้งหรือไม่? เนื่องจากบุคคลนั้นมีประสบการณ์เขาจะคุ้นเคยกับวัฒนธรรมของ บริษัท สุดท้ายที่เขาทำงานให้ ดังนั้นก่อนที่จะสอนเขาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคุณคุณต้องแน่ใจว่าเขาลืมบางแง่มุมของวัฒนธรรมเก่าของเขาและอยู่กับวัฒนธรรมที่มีอยู่ของคุณ

ในทางกลับกันถ้าคุณจ้างบัณฑิตจบใหม่คุณไม่ต้องไปหาเขาอีกเลย เขาจะเรียนรู้ทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นและเติบโตไปพร้อมกับ บริษัท ของคุณ มันเหมือนกับการเขียนอะไรบางอย่างบนกระดานไวท์บอร์ดเปล่าคุณสามารถเขียนอะไรก็ได้โดยไม่ต้องถูพิมพ์ก่อนหน้า ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาใครบางคนจากวัฒนธรรม / บริษัท ที่แตกต่างกันเพื่อมาเปลี่ยนแปลงพลวัตของทีมที่มีอยู่และแนวทางปฏิบัติงานที่มีอยู่ของคุณฉันขอแนะนำให้คุณจ้างคนใหม่และใหม่

ความกระหายหาความรู้: ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่มักจะกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และมุ่งมั่นอย่างมากที่จะพิสูจน์ตัวเอง เมื่อได้รับงานพวกเขาจะจัดการกับมันอย่างมุ่งหน้าและสุดใจ พวกเขาไม่กลัวที่จะตอบคำถามและแสวงหาคำตอบเพราะในวิทยาลัยพวกเขาได้รับการฝึกฝนให้เปิดการเรียนรู้แม้ในสิ่งที่อยู่นอกเหนือความเชี่ยวชาญของพวกเขา การมีลักษณะคล้ายกับ “ผ้าใบเปล่า” จบใหม่สามารถปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน

เมื่อการฝึกงานนำไปสู่งานประจำ

ดังนั้นคุณเกือบจะสำเร็จการศึกษาและคุณรู้ว่าคุณต้องการหางานใช่มั้ย บางทีเพื่อนของคุณส่วนใหญ่หรือบางคนก็ได้รับตำแหน่งเต็มเวลาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา คุณเป็นคนเดียวที่เหลือซึ่งอนาคตของคุณยังไม่ถูกระบุ คุณถามตัวเองว่าเมื่อไหร่เวลาของคุณจะมาถึง คุณจะได้งานทำหรือไม่? คุณรู้ว่าคุณขาดประสบการณ์ แต่คุณจะได้รับประสบการณ์ตั้งแต่แรกเมื่อไม่มีใครจ้างคุณได้อย่างไร

 


ฉันอยู่ในรองเท้าของคุณแล้วคุณรู้ว่าฉันทำอะไร? ฝึกงาน. หวังว่าในเวลาที่คุณอ่านบทความนี้คุณยังมีเวลาเหลือก่อนที่วิทยาลัยของคุณจะจบ ไปลงที่ก้นขี้เกียจของคุณและหาการฝึกงาน ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายหรือค้างชำระคุณจะต้องมีประสบการณ์นั้นในการทำงานเต็มเวลาเป็นครั้งแรก ฉันไม่ได้บอกว่าบังคับ แต่มันก็เป็นข้อดี หากฝึกงานได้รับค่าตอบแทนก็ดีสำหรับคุณ! อย่างไรก็ตามหากยังไม่ได้ชำระอย่าท้อใจ คุณไม่ควรกังวลเกี่ยวกับการทำเงินในขณะนี้เพราะเงินจะมาในระยะยาวหลังจากที่คุณได้รับประสบการณ์ของคุณ ผลักความภาคภูมิใจของคุณออกไปสักครู่ มันจะคุ้มค่า.

เมื่อคุณเข้าสู่การฝึกงานงานที่คุณทำอาจไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณจินตนาการว่าเป็น ให้ฉันบอกอะไรคุณบางอย่างนะ. ติดกับมัน! ติดมันไว้เสมอจนกว่าคุณจะพบสิ่งที่ดีกว่า การฝึกงานคือการกรอกประวัติย่อของคุณ (ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการสัมภาษณ์) ฉันจะบอกคุณว่าทำอย่างไรดีในระหว่างการสัมภาษณ์ในบทความถัดไปของฉัน เมื่อฉันอยู่ในวิทยาลัยฉันเรียนวิชาเอกการเงินและพบฝึกงานที่ไม่ได้ค่าจ้างซึ่งอนุญาตให้ฉันทำงานหนึ่งวันต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา ฉันยังได้รับการฝึกงานนี้โดยแผนกหลักของฉันซึ่งได้รับเครดิตสามเครดิต มันคุ้มค่ามาก! โดยทั่วไปฉันได้รับ 3 เครดิตสำหรับไปทำงาน 1 วันต่อสัปดาห์ประมาณ 3 เดือน ฉันอยากจะทำอย่างนั้นมากกว่าไปเรียน!

ระหว่างการฝึกงานที่ Company ABC (ไม่ใช่ชื่อจริงอย่างชัดเจน) โดยทั่วไปฉันทำงานอึเช่นตอบรับโทรศัพท์ทำสำเนาเอกสารต่าง ๆ คัดอีเมลและจัดเก็บเอกสาร นี่เป็น บริษัท การเงินที่น่าเกรงขามและฉันบอกกับตัวเองว่ามันจะคุ้มค่าเพียงเพื่อที่ฉันจะได้มีชื่อในประวัติย่อของฉัน ฉันไม่เสียใจที่ติดมันเพราะมันช่วยให้ฉันเติมเรซูเม่ของฉันและแน่นอนสำหรับการหางาน

หลังจากการฝึกงานสิ้นสุดลงฉันก็ส่งประวัติส่วนตัวของฉันอย่างน้อย 10 ครั้งต่อวัน ฉันไปที่ไซต์งานอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ ศูนย์อาชีพของโรงเรียนศูนย์อาชีพของโรงเรียนเพื่อนกระดานสนทนาออนไลน์และเครือข่ายกับใครก็ได้ที่ฉันรู้จัก ระบบเครือข่ายเป็นปัจจัยสำคัญในการหางาน ทุกวันนี้มันเป็นเรื่องของ hookups พูดคุยกับคนที่คุณรู้จักซึ่งขณะนี้อยู่ในเขตงานแล้ว ถามพวกเขาเพื่อขอคำแนะนำและบอกพวกเขาว่าคุณสนใจและอะไรคือเป้าหมายของคุณ คุณไม่มีทางรู้หรอกว่าเพราะ บริษัท ของพวกเขากำลังจ้างและกำลังหาคนใหม่อยู่ ใหม่จบมีความสำคัญต่อ บริษัท เพราะมักจะถูกกว่า (บริษัท ถือว่าพนักงานเป็นค่าใช้จ่าย) พวกเขารู้ว่าบัณฑิตวิทยาลัยเต็มใจที่จะทำงานให้น้อยลงเพราะพวกเขาเพียงแค่ต้องการก้าวเข้ามาในขณะที่คนที่มีประสบการณ์อาจต้องการเงินมากขึ้นในการทำงานเดียวกัน

หวังว่าหลังจากอ่านบทความนี้แล้วคุณจะรู้ว่าการฝึกงานมีความสำคัญอย่างไรในกระบวนการหางานหลังจากที่คุณสำเร็จการศึกษา เรียนรู้ที่จะสร้างเครือข่ายและอย่ากลัวที่จะพูดคุยกับผู้คน ไปที่ไซต์งานอื่นและส่งประวัติย่อของคุณไปยัง บริษัท ต่าง ๆ อย่างน้อย 10 ครั้งต่อวัน อย่างที่ฉันพูดไว้ก่อนหน้านี้ฉันเคยใส่รองเท้าของคุณสักครั้งแล้วและฉันก็รู้ว่าบางครั้งมันช่างยากเหลือเกิน นั่นคือเหตุผลที่ฉันสร้างเว็บไซต์ของตัวเองชื่อ sunsunonline.com ตรวจสอบเว็บไซต์หากคุณมีเวลาและไปหาการฝึกงานนั้น บอกเพื่อนของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้และให้พวกเขารู้ว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากบทความนี้ คุณสามารถควบคุมโชคชะตาของคุณเองได้ดังนั้นจงเริ่ม แต่เนิ่นๆและทำในสิ่งที่ต้องทำเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป!

เมื่อคุณเป็นนักศึกษาจบใหม่ ทำอะไรต่อดี

อนาคตของคุณจะสดใสและเป็นประกายหลังจากสำเร็จการศึกษา อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่มีแผนชัดเจนมันเป็นเรื่องจริง แต่สำหรับพวกคุณที่เหลือมันอาจไม่ใช่เรื่องง่าย ก่อนอื่นคุณควรถามตัวคุณเองด้วยคำถามที่ “เรียบง่าย” สามข้อ:

1. คุณต้องการเป็นใคร

2. คุณต้องการทำงานประเภทใด

3. คุณต้องการมีรูปแบบการดำเนินชีวิตประเภทใด?

คำศัพท์นั้นเข้าใจง่าย แต่ผู้คนจำนวนมากไม่สามารถตอบคำตอบได้เพราะคำตอบจะนำมาซึ่งทางเลือกซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตของคุณต่อไป อันที่จริงมีตัวเลือกมากมายให้เลือกหลังจากมหาวิทยาลัยและทุกคนมีการเดินทางของตนเองดังนั้นคุณทุกคนจะแตกต่างกัน คุณสามารถไปโรงเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรีหางานระดับบัณฑิตศึกษาเริ่มธุรกิจของคุณเองหรือแม้แต่เดินทางรอบโลก ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบใดก็ตามหมายความว่าคุณควรใช้ประโยชน์จากเวลาว่างเพื่อวางแผนและดำเนินการจริง

1. รับงานระดับบัณฑิต

หลังจากสำเร็จการศึกษาการหางานที่ดีเป็นทางเลือกสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ส่วนใหญ่ พอร์ตการโทรแรกของคุณควรติดต่อกับแผนกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องสำหรับส่วนของพวกเขาพวกเขาเสนอบริการจัดหางานสำหรับนักเรียนและจะลดอุปสรรคในการทำงานให้คุณ

ตามคำพูดของ Philippa Hardie ที่ปรึกษาด้านอาชีพของมหาวิทยาลัยเชสเตอร์ซึ่งบางครั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ การเป็นปลาตัวเล็ก ๆ ในปอนด์ตัวใหญ่นั้นไม่เหมาะสำหรับทุกคนและ SMEs สามารถเสนอการฝึกอบรมและความท้าทายที่มากขึ้น

ยิ่งกว่านั้นการหางานอาจใช้เวลาสักครู่ ระวังอย่าปล่อยให้ช่องว่างเปล่าใน CV คุณสามารถเติมเวลาด้วยงานพาร์ทไทม์อาสาสมัครและฝึกงาน

2. เป็นตัวคุณเอง

อย่าเพิ่งยืนอยู่ข้างในกล่องบางครั้งคุณต้องออกไปข้างนอกเพื่อดูโลก หากคุณไม่สามารถหางานในฝันและไม่ต้องการหางานทำทำไมไม่สร้างงานด้วยการเริ่มต้น บริษัท ของคุณเองมันอาจเป็นกระบวนการที่น่าสนใจอย่างมากที่จะเปลี่ยนความคิดทางธุรกิจของคุณให้เป็นจริง ดังนั้นหากคุณมีความมั่นใจและความดื้อรั้นที่เพียงพอการจ้างงานตนเองควรเป็นไปอย่างชาญฉลาด มีข้อได้เปรียบหลักบางประการสำหรับการจ้างงานตนเอง:

* อิสระในการตัดสินใจ

* ควบคุมสิ่งที่ต้องทำและผู้ที่จะทำงานด้วย

* การจัดการเวลาที่ยืดหยุ่น

* จ่ายสำหรับโอกาสใด ๆ ที่เหมาะสมกับคุณ

อย่างไรก็ตามไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ คุณควรเข้าใจว่าการจ้างงานตนเองหมายถึงคุณจำเป็นต้องจัดการความรับผิดชอบหลายอย่างเช่นการตลาดธุรกิจการจัดการพนักงานการจัดการความไม่แน่นอน / ปัญหาและเรื่องการเงิน ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มธุรกิจของคุณคุณควรแน่ใจว่าหากคุณต้องการที่จะท้าทายเหล่านี้

3. ไปเรียนปริญญาโท

“ ถ้าคุณมีความปรารถนาที่จะศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของคุณในเชิงลึกยิ่งขึ้นการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาก็เป็นคำตอบ” Philippa กล่าว

ดังนั้นหากคุณมั่นใจว่าคุณมีเหตุผลที่ถูกต้องก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีในการกลับไปโรงเรียนและเรียนในระดับปริญญาโทที่คุณสนใจ บางหลักสูตรเช่นกฎหมายและปรัชญาจำเป็นต้องมีการศึกษาในเชิงลึกเพื่อให้มีคุณสมบัติ อย่างไรก็ตามอย่านำไปใช้เพื่อถ่วงเวลามันไม่คุ้มค่าและปีสำคัญของคุณอาจสูญเปล่า

4. ใช้เวลาท่องเที่ยวช่วงปี

การเดินทางรอบโลกเพื่อลดช่องว่างอาจช่วยให้คุณเห็นโลกได้มากขึ้นพบปะกับวัฒนธรรมที่หลากหลายและเรียนรู้ภาษาต่างๆ มันไม่ใช่แค่เล่นประสบการณ์ชีวิตอันยาวนานสามารถทำให้คุณเป็นผู้สมัครงานที่น่าดึงดูดยิ่งกว่านั้นอีกทั้งยังทำให้คุณมีแรงบันดาลใจที่ยอดเยี่ยมระหว่างการทำงานในระยะยาว