งานราชการกับมุมมองที่แตกต่างของ 4 Generation

การทำงานมีเงินถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่การทำงานมีเงินมีอิสระในการใช้ชีวิตสามารถเลือกรูปแบบงานและรูปแบบชีวิตตามที่ตัวเองต้องการได้นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกว่า ซึ่งในวันนี้หากเรามองว่างานราชการเป็นงานที่เป็นที่นิยม นั่นก็หมายความว่าเราอาจจะมีมุมมองเช่นเดียวกับคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ แต่ไม่ว่าอย่างไรคนที่นิยมทำ งานราชการก็ยังคงเลือกที่จะสอบรับราชการอยู่ดี แต่ก่อนอื่นใด ถ้าหากคุณเป็นหนึ่งคนที่กำลังสร้างทางเลือกให้กับตัวเองและไม่รู้ว่า จะเลือกอาชีพใดดีระหว่างรับราชการหรือทำงานในรูปแบบอื่นๆเราลองมาดูมุมมองของคน 4 Generation ต่องานราชการดูบ้างว่าเป็นอย่างไร

งานราชการ

  • คนยุคเบบี้บูมเมอร์ หรือปัจจุบันก็เป็นคนรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณยายอายุอยู่ในช่วง 50 ถึง 70 ปี คนกลุ่มนี้ได้รับการสอนมาว่างานราชการเป็นงานที่ดีมีความมั่นคงมีสวัสดิการดีไม่มีเลยออฟ มีกินมีใช้ไปตลอดสามารถเบิกได้กู้ได้อย่างง่ายดายวงเงินสูงทำให้เราสบายไปตลอดชาติ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้คือการรับราชการเป็นการเริ่มต้นเงินเดือนที่ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับงานเอกชน จึงทำให้งานเอกชนได้รับความนิยมสำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งมากกว่างานราชการนอกจากนี้ ข้อเสียของงานราชการก็คือไม่ค่อยมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานหรือเรื่องต่างๆ เท่าไหร่นัก

 

  • คนยุค Generation x  กลับมีมุมมองต่อการทำงานและมุมมองต่อคำว่างานที่ดี สำหรับคนช่วงอายุ 36 ถึง 50 ปีก็คือการทำงานในบริษัทเอกชนได้รับเงินเดือนสูงสวัสดิการดี ยิงถ้าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงมีรากฐานแข็งแรงบริษัทใหญ่ๆเช่นงานธนาคารงานบริษัทสื่อสาร งานในองค์กรเอกชนใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงโอกาสที่เราจะใต้ ไต่เต้าในตำแหน่งหน้าที่งานก็มีสูง แต่ในยุคปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับคนทำงานเอกชนก็คือเงินเดือนสตาร์ทเริ่มต้นไม่ได้สูงอย่างที่คิดและโอกาสที่เงินเดือนจะขึ้นต่อปีก็มีน้อยลงมาก ทั้งยังมีโบนัส น้อยลงกว่าทุกปีนั่นก็เป็นเพราะการผันผวนทางค่าเงินหรือเศรษฐกิจในปัจจุบันก็มีผลต่อผลประกอบการของบริษัทนั้นเอง

 

  • คน Gen Y  เป็นกลุ่มคนในยุคใหม่อายุในช่วง 21 ถึง 35 ปี คนกลุ่มนี้ เริ่มไม่ชอบในการทำงานประจำเพราะมองเห็นแล้วว่ารูปแบบในการดำเนินชีวิตไม่มีอิสระรับเงินเดือนน้อยต้องทำงานเยอะ กว่าจะได้ลืมตาอ้าปากก็ต้องใช้เวลาร่วม 20 ปีถึงตอนนั้นอายุก็คงจะเยอะมาก แผนความมั่นคงในอาชีพของการทำงานบริษัทอย่างมีน้อยลงกว่าในยุคก่อน เช่นเราจะพบว่ามีข่าวในการปลดพนักงาน layoff พนักงานออกเป็นจำนวนมากในหลายบริษัทที่เราไม่คิดว่า จะมีการปลดพนักงานได้เนื่องจากเป็นบริษัทใหญ่ดังนั้นคนเป็นวาย จึงเริ่มผ่านตัวเองจากการเป็นพนักงานประจำออกมาทำงานรับจ้างเป็นงานฟรีแลนซ์มากขึ้น

 

  • คนยุคใหม่ไฟแรงก็คือคน Gen Z เป็นวัยรุ่นในยุคปัจจุบันนี้อายุตั้งแต่ 18 จนถึง 21 ปี ซึ่งคนในยุคนี้ถือว่าเป็นเด็กใหม่ไฟแรงที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีและแน่นอนว่าคนกลุ่มนี้มีมุมมองต่อการทำงาน คือไม่อยากทำงานประจำเลยตั้งแต่เรียนจบหลายคนจึงเลือกที่จะทำงานฟรีแลนซ์ในทันที และในปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปไกลไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook และ Instagram ทำให้เกิดการทำงานในรูปแบบของ Gig economy  ซึ่งก็คือรูปแบบของการทำงานอย่างหลากหลายใน 1 วันแน่นอนว่าคน Gen Z ชอบรูปแบบการทำงานแบบนี้เพราะทำงานจบเป็นจบๆไปไม่ต้องเสียเวลามากมาย