หางานกรุงเทพ Landmark สำคัญของการทำงาน

หางานกรุงเทพ

การขวนขวายคือการค้นหาโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสที่จะทำให้เราดำรงชีพหรือดำเนินชีวิตไปได้อย่างปกติสุขไร้ซึ่งปัญหา  แน่นอนว่าในปัจจุบันนี้ เราทุกคนล้วนแต่มองหาอาชีพมองหางานทำและโอกาสในการสร้างรายได้หรือว่าทำรายรับให้มากขึ้น เพราะรายจ่ายที่รออยู่ในอนาคตก็คือในช่วงสิ้นเดือนหรือรายจ่ายรายวันสำหรับแต่ละคนนั้นก็ถือได้ว่าเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักของแต่ละบุคคล ดังนั้นการบริหารจัดการหรือการสร้างรายได้จึงเป็นการ ตั้งโอกาสที่สำคัญให้กับตัวเองอีกด้วย ในส่วนของการมองหาอาชีพหางานทำสำหรับคนในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่แล้วก็ล้วนที่จะหางานกรุงเทพมากกว่าการหางานในปริมณฑลหรือต่างจังหวัดเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่ากรุงเทพฯ คือมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งรวมทุกสรรพสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นความเจริญสาธารณูปโภคที่ทันสมัย รวมถึงบริษัทต่างๆมากมาย และ โอกาสในการทำงานส่วนใหญ่ก็จะได้รับจาก บริษัทต่างๆในกรุงเทพดังนั้น ผู้คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในต่างจังหวัดจึงมักที่จะหางานกรุงเทพก่อนที่จะไปเลือกรับงานในบ้านเกิด

หางานกรุงเทพดีกว่าต่างจังหวัดอย่างไร

อย่างที่เราทราบกันดีว่าคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนต่างจังหวัดรวมแล้วแต่ย้ายถิ่นฐานมาทำงานที่ในเมืองกรุงด้วยเหตุผลหลักที่แตกต่างกันออกไปแต่เหตุผลหรือความสำคัญของการทำงานในกรุงเทพฯซึ่งแน่นอนว่าหลายคนเลือกมากกว่าที่จะเลือกไปทำงานในต่างจังหวัดมีดังนี้

  • ในกรุงเทพมีโอกาสในการทำงานมากกว่าในต่างจังหวัดเพราะที่นี่คือเมืองหลวงซึ่งเป็นศูนย์รวมของบริษัทห้างร้านโรงงานต่างๆมากมาย ในเขตปริมณฑล ซึ่งในส่วนของ ต่างจังหวัดนั้นยังค่อนข้างมีบริษัทที่เราสามารถสมัครงานได้อย่างจำกัดหรือเรียกว่าความเจริญในกรุงเทพมีมากกว่านั้นเองดังนั้นคนส่วนใหญ่ หลังจากเรียนจบจึงยื่นใบสมัครกับบริษัทที่มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯและหางานทำในเมืองหลวงแห่งนี้มากกว่าการเลือกที่จะกลับไปสมัครงานในจังหวัดบ้านเกิดของตนเองหรือแม้กระทั่ง คนกรุงเทพแท้ๆก็เช่นกันส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะทำงานในกรุงเทพมากกว่าออกไปทำงานในต่างจังหวัดอยู่ดี
  • ตำแหน่งงานมีมากกว่าในต่างจังหวัดเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าในกรุงเทพ มีบริษัทต่างๆมากมายดังนั้นตำแหน่งงานในแต่ละบริษัท ก็ค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งเรามีโอกาสในการเลือกที่จะสมัครงานกับบริษัทต่างๆรวมไปถึงตำแหน่งงานที่เราต้องการหรือมีความสามารถในการทำงานในด้านนั้นจริงๆ แต่ในส่วนของการทำงานในต่างจังหวัดเราอาจจะต้อง ลดขอบเขตในการเลือกตำแหน่งงานต่างๆนั้นลง และเลือกที่จะทำงานในตำแหน่งใดก็ได้
  • สิ่งที่หลายคนคาดหวังจากการทำงานในกรุงเทพ ก็คือ โอกาสในการทำงานและการเก็บเงินจากการทำงานที่นี่ แล้วจึงย้ายกลับไปตั้งถิ่นฐานหรือย้ายกลับไปบ้านเกิด เพราะต่างคนต่างก็มองว่าการทำงานในกรุงเทพเหมือนมาขุดทองเก็บสะสมรายได้ให้ได้ก่อนจึงกลับไป บ้านเกิดของตนเองนั่นเอง