AI มาจริงแล้วกับการคัดเลือกผู้สมัครงาน

ต่างประเทศ หลายบริษัทใช้ AI คัดกรองผู้สมัครงาน ในรอบแรก หากผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจริงจะได้เจอกับการคัดเลือกโดยใช้มนุษย์ นี่เท่ากับว่าตัดโอกาสการนำเสนอของคุณลงไปอีก อย่างนี้แล้วต้องหาทางชนะใน AI ให้ได้นะคุย

AI  ถูกใช้มากขึ้นในวงการ HR โดยหุ่นยนต์คัดกรองผู้สมัคร สัมภาษณ์งาน นั้นตอบโจทย์ผู้ประกอบการเพราะประหยัดเวลา AI ไม่มีอคติ และยังแม่นยำในการคัดเลือก คนมาทำงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ย้ำกันอีกครั้งว่าหากวันนี้คุณสมัครงาน ด่านแรกที่อาจจะได้เจอก็คือ AI  โดย LinkedIn สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการหางานและการสร้าง Community ของสังคมมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้เผยผลการสำรวจถึงกระแสการจ้างงานในปี 2018 หนึ่งในแนวโน้มที่ทาง LinkedIn สนใจคือการสอบถามนายหน้าหางานกับบรรดานายจ้างกว่า 88,000 คน ถึงการคัดการกรองผู้สมัครงาน ได้รับการบอกเล่าว่ามี การนำเอาหุ่นยนต์ AI มาใช้ในสายงาน HR  โดย 67%  ของนายหน้าหางานกับบรรดานายจ้าง เห็นว่าการนำเอาหุ่นยนต์ AI มาใช้ในสาย HR จะทำให้ประหยัดเวลาไปได้มาก  มีมากถึง  43% ของนายหน้าหางานกับบรรดานายจ้าง ที่เชื่อว่าการนำเอาหุ่นยนต์ AI มาใช้ในการคัดกรองผู้สมัครงานจะเป็นการลบอคติของมนุษย์ออกจากการคัดกรองผู้สมัครงาน  และในจำนวนนี้มีนายหน้าหางานกับบรรดานายจ้างมากถึง 31% ที่มองว่าทำให้บริษัทได้คนที่เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ อย่างแท้จริง

แต่กระบวนการคัดกรองผู้สมัครโดยหุ่นยนต์นั้นใช้เป็นเพียงกรับวนการเบื้องต้น ยังไม่ลุกลามไปถึงการสัมภาษณ์งาน ซึ่งในอนาคตก็ไม่แน่เช่นกัน คุณอาจต้องตอบคำถามโต้ตอบกับปัญญาประดิษฐ์โดยไม่รู้ตัวและรู้ตัวอย่างเผชิญหน้ากันก็เป็นได้

ยกตัวอย่าง  บริษัทสายเทเลคอมในอังกฤษอย่าง Vodaphone ได้ใช้หุ่นยนต์ AI ในการคัดกรองผู้สมัครงานในตำแหน่ง Call Center และ Customer Service กว่า 50,000 คนผ่านการสัมภาษณ์ทางวีดิโอการประเมินผลพบว่าการคัดเลือกแบบนี้ได้ผลที่ดีมาก ทั้งประหยัดเวลาและได้ผลที่น่าประทับใจ เพราะเมื่อผู้สมัครตอบคำถามผู้ทำหน้าที่วิเคราะห์ คือ  หุ่นยนต์ AI ซึ่งจะทำการวิเคราะห์ผู้สมัครกว่า 15,000 ปัจจัย ครอบคลุมถึง ภาษากาย (body language) เช่น การขยับใบหน้า โทนเสียง ถ้าหุ่นยนต์ให้ผ่านด่านนี้ รอบต่อไปจะได้สัมภาษณ์กับมนุษย์จริงๆ

 

นอกจากนี้ยังมีบริษัทอื่นๆ อาทิ  Deutsche Telekom AG หรือ Sutherland ที่ต่างก็นำเอา ChatBot เข้ามาใช้ในการคัดกรองผู้สมัคร ในขณะที่บริษัทชั้นนำในไทยหลายแห่งก็ไม่น้อยหน้าที่สามารถนำ ChatBot มาคอยตอบคำถามเกี่ยวกับกฏระเบียบและกิจกรรมที่มีรูปแบบขององค์การได้ เช่น การตอบคำถามเรื่องสวัสดิการพนักงาน

โลกของ AI ดูจะใกล้ตัวเรามากขึ้นไปอีก เมื่อนานมานี้  Google พัฒนา Google Assistant ที่ฉลาดขึ้นเรียนรู้และโต้ตอบมากขึ้น ขนาดพูดเหมือนมนุษย์โดยที่คู่สนทนาไม่รู้เลยว่ากำลังคุยกับ AI  การพัฒนาของ AI สะท้อความสามารถของผู้ประดิษฐ์มันขึ้นมาในขณะเดียวกันก็คอยสะกิดบอกให้คนหางานต้องพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งเช่นกัน ก่อนที่ AI จะไม่เห็นคุณในสายตา