เริ่มต้นทำงานครั้งแรกยังไงดีให้การทำงานราบรื่นไร้ปัญหา

เด็กจบใหม่หลายคนนั้นผ่านการหางาน และ สมัครงาน ที่คิดว่ายากแสนยากกว่าจะได้เข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร แต่ถ้าคิดว่านั่นยากแล้ว การทำงานนั้นยากกว่ามากยิ่งเป็นการทำงานครั้งแรกการเปลี่ยนสภาพจากพี่ใหญ่ในรั้วมหาวิทยาลัยมาสู่การเป็นน้องใหม่ในองค์กรนั้นต้องทำรับมือกับอะไรหลายๆอย่าง แม้คุณอาจจะพอรู้อยู่บ้างว่าจะเจอกับอะไรก่อนสมัครงานแต่เชื่อเถอะของจริงมีมากกว่านั้น ดังนั้นถ้าอยากให้การทำงานเริ่มต้นอย่างสดใสเอาขอแนะนำดีๆเหล่านี้ไปปรับใช้ดู

เปิดปากทักทายก่อน  มารยาทแบบไทยๆที่ใช้ได้ผลดี หัดให้เคยชินไว้ การติดต่อประสานงานกับคนภายในองค์กรและภายนอกนั้น ควรที่จะรู้จักสร้างสัมพันธภาพที่ดีทั้งกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานและลูกค้า รวมทั้ง แม่บ้าน รปภ   ทำง่ายๆด้วยการกล่าวสวัสดีและแนะนำตัว อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นการแสดงความเคารพและให้เกียรติกับทุกๆคน

รู้จักการการแต่งกายที่ถูกกาลเทศะ  เป็นการสร้างความประทับใจในครั้งแรกให้กับเจ้านายและเพื่อนร่วมงานและยังเป็นการแสดงออกถึงบุคลิกและความคิดอ่านการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าราคาแพงแต่ไม่ถูกกาลเทศะเท่ากับการฆ่าตัวตายชัดๆ  หากองค์กรมี Uniform สิ่งที่ต้องพิจารณาให้ดีคือแต่งให้ถูกระเบียบ หาให้แต่งกายอย่างอิสระ ความเรียบร้อยและเคารพสถานที่สำคัญที่สุด ไม่อย่างนั้นจะมีคนเอาคุณไปพูดถึงในทางนินทา

หากไม่รู้ให้สอบถาม  ทำงาน เด็กใหม่ไม่ใช้ต้องเงียบ ต้องกล้าพูด กล้าถาม  และย้ำกันว่าถามอย่างถูกกาลเทศะ ถ้าไม่เข้าใจเนื้องาน ไม่ต้องอาย ควรถามเพราะหากไม่ถามงานที่ทำอาจผิดพลาดและกลายเป็นปัญหาของคนอื่น  และ พยายามจดและจำไว้คำแนะนำไว้เสมอเพื่อที่ครั้งต่อไปจะได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

แสดงความใส่ใจในสิ่งที่หัวหน้างานหรือพี่เลี้ยงให้คำแนะนำและสอนงาน ต้องนำสิ่งที่ได้นั้นมาใช้ให้ดีเพื่อรับผิดชอบงานของตนเองให้ดี  การทำงานที่ดีคือการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จและส่งอย่างตรงเวลา การคิดสร้างสรรค์สามารถทำได้แต่ทั้งนี้ต้องเคารพรูปแบบการทำงานที่มีมาก่อน หากเห็นว่าควรปรับกระบวนการใดให้ดีขึ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์อย่าพยายามหักล้างสิ่งเดิมในลักษณะที่ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง

เรียนรู้และปรับตัวตามวัฒนธรรมขององค์กร ธรรมเนียม ทัศนคติ ระเบียบของบริษัท  และ กฎพื้นฐานหรือค่านิยมต่าง ๆ ขององค์กร   เป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้ ไม่ได้หมายถึงการละทิ้งความเป็นตัวตน แต่หมายถึงการเปิดรับเรียนรู้สิ่งที่ปฏิบัติในองค์กร   เป็นสิ่งเบื้องต้นที่จะหล่อหลวมให้เกิดการทำงานเป็นทีมได้

 

ลองนำข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปปรับใช้กันดู และสิ่งที่ต้องมีให้มากคือทัศนคติทางบวกต่อการทำงาน และมีสติพร้อมต่อการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จะทำให้การทำงานของคุณประสบความสำเร็จ