งานราชการกับมุมมองที่แตกต่างของ 4 Generation

การทำงานมีเงินถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่การทำงานมีเงินมีอิสระในการใช้ชีวิตสามารถเลือกรูปแบบงานและรูปแบบชีวิตตามที่ตัวเองต้องการได้นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกว่า ซึ่งในวันนี้หากเรามองว่างานราชการเป็นงานที่เป็นที่นิยม นั่นก็หมายความว่าเราอาจจะมีมุมมองเช่นเดียวกับคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ แต่ไม่ว่าอย่างไรคนที่นิยมทำ งานราชการก็ยังคงเลือกที่จะสอบรับราชการอยู่ดี แต่ก่อนอื่นใด ถ้าหากคุณเป็นหนึ่งคนที่กำลังสร้างทางเลือกให้กับตัวเองและไม่รู้ว่า จะเลือกอาชีพใดดีระหว่างรับราชการหรือทำงานในรูปแบบอื่นๆเราลองมาดูมุมมองของคน 4 Generation ต่องานราชการดูบ้างว่าเป็นอย่างไร

งานราชการ

  • คนยุคเบบี้บูมเมอร์ หรือปัจจุบันก็เป็นคนรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณยายอายุอยู่ในช่วง 50 ถึง 70 ปี คนกลุ่มนี้ได้รับการสอนมาว่างานราชการเป็นงานที่ดีมีความมั่นคงมีสวัสดิการดีไม่มีเลยออฟ มีกินมีใช้ไปตลอดสามารถเบิกได้กู้ได้อย่างง่ายดายวงเงินสูงทำให้เราสบายไปตลอดชาติ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้คือการรับราชการเป็นการเริ่มต้นเงินเดือนที่ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับงานเอกชน จึงทำให้งานเอกชนได้รับความนิยมสำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งมากกว่างานราชการนอกจากนี้ ข้อเสียของงานราชการก็คือไม่ค่อยมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานหรือเรื่องต่างๆ เท่าไหร่นัก

 

  • คนยุค Generation x  กลับมีมุมมองต่อการทำงานและมุมมองต่อคำว่างานที่ดี สำหรับคนช่วงอายุ 36 ถึง 50 ปีก็คือการทำงานในบริษัทเอกชนได้รับเงินเดือนสูงสวัสดิการดี ยิงถ้าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงมีรากฐานแข็งแรงบริษัทใหญ่ๆเช่นงานธนาคารงานบริษัทสื่อสาร งานในองค์กรเอกชนใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงโอกาสที่เราจะใต้ ไต่เต้าในตำแหน่งหน้าที่งานก็มีสูง แต่ในยุคปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับคนทำงานเอกชนก็คือเงินเดือนสตาร์ทเริ่มต้นไม่ได้สูงอย่างที่คิดและโอกาสที่เงินเดือนจะขึ้นต่อปีก็มีน้อยลงมาก ทั้งยังมีโบนัส น้อยลงกว่าทุกปีนั่นก็เป็นเพราะการผันผวนทางค่าเงินหรือเศรษฐกิจในปัจจุบันก็มีผลต่อผลประกอบการของบริษัทนั้นเอง

 

  • คน Gen Y  เป็นกลุ่มคนในยุคใหม่อายุในช่วง 21 ถึง 35 ปี คนกลุ่มนี้ เริ่มไม่ชอบในการทำงานประจำเพราะมองเห็นแล้วว่ารูปแบบในการดำเนินชีวิตไม่มีอิสระรับเงินเดือนน้อยต้องทำงานเยอะ กว่าจะได้ลืมตาอ้าปากก็ต้องใช้เวลาร่วม 20 ปีถึงตอนนั้นอายุก็คงจะเยอะมาก แผนความมั่นคงในอาชีพของการทำงานบริษัทอย่างมีน้อยลงกว่าในยุคก่อน เช่นเราจะพบว่ามีข่าวในการปลดพนักงาน layoff พนักงานออกเป็นจำนวนมากในหลายบริษัทที่เราไม่คิดว่า จะมีการปลดพนักงานได้เนื่องจากเป็นบริษัทใหญ่ดังนั้นคนเป็นวาย จึงเริ่มผ่านตัวเองจากการเป็นพนักงานประจำออกมาทำงานรับจ้างเป็นงานฟรีแลนซ์มากขึ้น

 

  • คนยุคใหม่ไฟแรงก็คือคน Gen Z เป็นวัยรุ่นในยุคปัจจุบันนี้อายุตั้งแต่ 18 จนถึง 21 ปี ซึ่งคนในยุคนี้ถือว่าเป็นเด็กใหม่ไฟแรงที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีและแน่นอนว่าคนกลุ่มนี้มีมุมมองต่อการทำงาน คือไม่อยากทำงานประจำเลยตั้งแต่เรียนจบหลายคนจึงเลือกที่จะทำงานฟรีแลนซ์ในทันที และในปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปไกลไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook และ Instagram ทำให้เกิดการทำงานในรูปแบบของ Gig economy  ซึ่งก็คือรูปแบบของการทำงานอย่างหลากหลายใน 1 วันแน่นอนว่าคน Gen Z ชอบรูปแบบการทำงานแบบนี้เพราะทำงานจบเป็นจบๆไปไม่ต้องเสียเวลามากมาย

 

หางานกรุงเทพ Landmark สำคัญของการทำงาน

หางานกรุงเทพ

การขวนขวายคือการค้นหาโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสที่จะทำให้เราดำรงชีพหรือดำเนินชีวิตไปได้อย่างปกติสุขไร้ซึ่งปัญหา  แน่นอนว่าในปัจจุบันนี้ เราทุกคนล้วนแต่มองหาอาชีพมองหางานทำและโอกาสในการสร้างรายได้หรือว่าทำรายรับให้มากขึ้น เพราะรายจ่ายที่รออยู่ในอนาคตก็คือในช่วงสิ้นเดือนหรือรายจ่ายรายวันสำหรับแต่ละคนนั้นก็ถือได้ว่าเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักของแต่ละบุคคล ดังนั้นการบริหารจัดการหรือการสร้างรายได้จึงเป็นการ ตั้งโอกาสที่สำคัญให้กับตัวเองอีกด้วย ในส่วนของการมองหาอาชีพหางานทำสำหรับคนในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่แล้วก็ล้วนที่จะหางานกรุงเทพมากกว่าการหางานในปริมณฑลหรือต่างจังหวัดเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่ากรุงเทพฯ คือมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งรวมทุกสรรพสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นความเจริญสาธารณูปโภคที่ทันสมัย รวมถึงบริษัทต่างๆมากมาย และ โอกาสในการทำงานส่วนใหญ่ก็จะได้รับจาก บริษัทต่างๆในกรุงเทพดังนั้น ผู้คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในต่างจังหวัดจึงมักที่จะหางานกรุงเทพก่อนที่จะไปเลือกรับงานในบ้านเกิด

หางานกรุงเทพดีกว่าต่างจังหวัดอย่างไร

อย่างที่เราทราบกันดีว่าคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนต่างจังหวัดรวมแล้วแต่ย้ายถิ่นฐานมาทำงานที่ในเมืองกรุงด้วยเหตุผลหลักที่แตกต่างกันออกไปแต่เหตุผลหรือความสำคัญของการทำงานในกรุงเทพฯซึ่งแน่นอนว่าหลายคนเลือกมากกว่าที่จะเลือกไปทำงานในต่างจังหวัดมีดังนี้

  • ในกรุงเทพมีโอกาสในการทำงานมากกว่าในต่างจังหวัดเพราะที่นี่คือเมืองหลวงซึ่งเป็นศูนย์รวมของบริษัทห้างร้านโรงงานต่างๆมากมาย ในเขตปริมณฑล ซึ่งในส่วนของ ต่างจังหวัดนั้นยังค่อนข้างมีบริษัทที่เราสามารถสมัครงานได้อย่างจำกัดหรือเรียกว่าความเจริญในกรุงเทพมีมากกว่านั้นเองดังนั้นคนส่วนใหญ่ หลังจากเรียนจบจึงยื่นใบสมัครกับบริษัทที่มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯและหางานทำในเมืองหลวงแห่งนี้มากกว่าการเลือกที่จะกลับไปสมัครงานในจังหวัดบ้านเกิดของตนเองหรือแม้กระทั่ง คนกรุงเทพแท้ๆก็เช่นกันส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะทำงานในกรุงเทพมากกว่าออกไปทำงานในต่างจังหวัดอยู่ดี
  • ตำแหน่งงานมีมากกว่าในต่างจังหวัดเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าในกรุงเทพ มีบริษัทต่างๆมากมายดังนั้นตำแหน่งงานในแต่ละบริษัท ก็ค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งเรามีโอกาสในการเลือกที่จะสมัครงานกับบริษัทต่างๆรวมไปถึงตำแหน่งงานที่เราต้องการหรือมีความสามารถในการทำงานในด้านนั้นจริงๆ แต่ในส่วนของการทำงานในต่างจังหวัดเราอาจจะต้อง ลดขอบเขตในการเลือกตำแหน่งงานต่างๆนั้นลง และเลือกที่จะทำงานในตำแหน่งใดก็ได้
  • สิ่งที่หลายคนคาดหวังจากการทำงานในกรุงเทพ ก็คือ โอกาสในการทำงานและการเก็บเงินจากการทำงานที่นี่ แล้วจึงย้ายกลับไปตั้งถิ่นฐานหรือย้ายกลับไปบ้านเกิด เพราะต่างคนต่างก็มองว่าการทำงานในกรุงเทพเหมือนมาขุดทองเก็บสะสมรายได้ให้ได้ก่อนจึงกลับไป บ้านเกิดของตนเองนั่นเอง

 

มารู้จักกับบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทอเมริกาก่อนที่จะเดินหน้าสมัครงาน

คนหางานหลายคนมีความใฝ่ฝันอยากทำงานบริษัทต่างชาติ ตัวเลือกแรกๆที่เรามักคุ้นเคยกันก็คือ  บริษัทญี่ปุ่นและ บริษัทอเมริกัน แต่ก่อนที่จะตัดสินใจไปสมัครงานที่ไหนนั้นขอให้ลองทำความรู้จักกับทั้งสองรูปแบบบริษัทนี้ก่อน ข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้อาจจะช่วยให้คุณตัดสินใจในหารสมัครงานได้ง่ายขึ้น

เริ่มกันที่โครงสร้างเงินเดือน

หากคุณรับได้กับระบบอาวุโส องค์กรญี่ปุ่นนั้นดูจะเป็นสิ่งที่เข้าทางคุณนะ เพราะที่นี่มีการปรับเงินเดือนของพนักงานในบริษัทตามวัยวุฒิเป็นหลัก ใครมีวัยวุฒิสูงหรือมีอาวุโสสูง ก็จะมีโอกาสได้ค่าตอบแทนสูงแต่ในยุคสมัยนี้ระบบนี้ก็ดูจะอ่อนลงไปบ้างแล้วคนที่มีความสามารถแม้อยู่ในวัยหนุ่มสาวก็สามารถรับเงินเดือนสูงได้ สำหรับบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นอินเตอร์เนชั่นนอล

ส่วนทางบริษัทอเมริกันนั้นตามที่เรารู้กันดีว่าวัฒนธรรมอเมริกันเน้นการพิจารณาจากความสามารถ และประสิทธิภาพของผลงานเป็นหลัก การพิจารณาปรับโครางสร้างเงินเดือนก็เช่นกันเรียกได้ว่าถ้าเก่งมีความสามารถเรื่องการเรียกเงินเดือนสูงไม่ใช่ปัญหา

      รูปแบบการทำงานและบรรยากาศในที่ทำงาน

ถ้าคุณรักในการเป็นพนักงานออฟฟิศและไม่เบื่อที่ต้องไปเจอเพื่อนร่วมงานสารพัดแผนก คุณตีตั๋วไปที่บริษัทญี่ปุ่นได้เลย แต่ถ้าคิดว่าอยากละ Work at Home ก็ต้องมองหาบริษัทญี่ปุ่นที่เปิดกว้างมากๆหน่อย แต่ไม่ต้องกลัวบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งนั้นมี บรรยากาศออฟฟิตที่สมัยใหม่

หาก สไตล์การทำงานของคุณนั้นค่อนข้างต้องการความยืดหยุ่น ต้องการทำงานที่บ้านหัวหน้าและลูกน้องอาจนั่งแยกกันหรือรวมกัน หรือแม้แต่ทุกคนไม่มีที่นั่งทำงานชัดเจนแต่มีพื้นที่สำหรับ Meeting อย่างไม่เป็นทางการอยู่ในจุดต่างๆของออฟฟิตคุณต้องไปทำงานบริษัมอเมริกัน

มามองกันที่ความก้าวหน้า เรื่อง การเลื่อนขั้นกันบ้าง

บริษัทญี่ปุ่นมองกาคนที่สามารถทำงานในลักษณะของการcross-function สามารถถูกเลื่อนขั้นข้ามสายงานได้ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการอาจได้รับการเลื่อนขั้นไปเป็นหัวหน้าแผนกบุคคลก็ได้

ส่วนบริษัทอเมริกัน เน้นให้คนมีความสามารถในเชิงลึกในสายงานนั้นๆ เพราะการเลื่อนตำแหน่งข้ามสายงานหรือข้ามแผนกนั้นเป็นไปได้ยาก โดยส่วนมากบริษัทอเมริกันมักจะเลื่อนตำแหน่งบุคคลากรไปในแนวดิ่งหรือตรงสายมากกว่าบริษัทญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตามในยุคสมัยนี้การทำงานต้องอาศัย ความสามารถที่หลากหลายไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรแบบใด และการหมุนเวียนงานทำภายในมีความนิยมดังนั้นไม่ว่าอยู่ในองค์กรแบบใดต้องสามารถทำงานของตนให้ดีและเรียนรู้งานอื่นๆด้วย เผื่อโอกาสในความก้าวหน้าจะรอคุณอยู่

การแสดงความคิดเห็นและการยอมรับความคิดเห็น

บริษัทญี่ปุ่นนั้น การประชุมหรือลงมติเป็นไปตามลำดับขั้นตอนซึ่งจะใช้ความรอบคอบ ทำให้ใช้เวลายาวนาน ยิ่งการแสดงความคิดเห็นนั้นระบบอาวุโสสำคัญมากผู้ด้อยวัยวุฒิและประสบการณ์อาจไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงความคิดเห็น

ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับบริษัทอเมริกันที่หระบวนการประชุมหรือลงมติต่างๆนั้น เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถตัดสินใจเองได้อย่างอิสระ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ทัดทานความเห็นของหัวหน้าทีมได้

 

อาชีพเจ้าหน้าที่ธุรการ น่าสนใจแค่ไหน

 

งานธุรการนั้นเป็นงานที่ต้องมีความรับผิดชอบอยู่หลายด้านมากด้วยกันเป็นงานที่กว้างมากจนหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่างานธุรการเหมือนกับงานฝ่ายบุคคลแต่ลึกๆแล้วงานธุรการนั้นจะทำในเรื่องของการประสานงานมากกว่า งานธุรการเป็นงานที่ใครๆหลายคนมองว่าเป็นงานที่ทำออกมาง่ายๆแต่หารู้ไม่ว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลย งานธุรการนั้นเป็นงานที่มีฝ่ายสนับสนุนมากมาย การทำงานธุรการนั้นเป็นกลางสามารถเข้าไปช่วยแผนกต่างๆได้เป็นอย่างดี งานธุรการสามารถเข้าไปช่วยในฝ่ายบุคคลก็เป็นได้เพื่อช่วยในการดู การพิจารณาหรือการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรก็เป็นได้ งานธุรการนั้นนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังสามารถทำในเรื่องของเอกสาร จัดเก็บ เรียบเรียงเอกสารคือพูดง่ายๆว่าเราจะต้องวุ่นวายอยู่กับเอกสารเหล่านี้เพื่อรวมรวมเอกสารของบริษัท และการทำงานธุรการนั้นจะต้องจัดเตรียมในเรื่องของการประชุมเพื่อเข้าประชุมงานอีกด้วย


งานธุรการนั้นมีหลายตำแหน่งมากในปัจจุบันนี้อย่างงานธุรการฝ่ายขาย ธุรการฝ่ายบุคคล ธุรการฝ่ายการตลาด ธุรการฝ่ายจัดซื้อทุกๆอย่างจะมีงานด้านธุรการมาช่วยอยู่แล้วเพื่อให้การทำงานของเรานั้นเป็นไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นเราควรที่จะเลือกทำงานนั้นให้ดูก่อนว่าเราถนัดทำงานธุรการในด้านไหนมากกว่ากัน หากอยากได้รับประสบการณ์ที่มากขึ้นกว่าเดิมงานธุรการก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นได้ความรู้และเก่งในด้านเอกสารมากขึ้น

งานธุรการนั้นเราจะต้องมีทัศนคติที่คิดในแง่บวกมีความคิดบวกไม่คิดลบเพราะการที่เราคิดดีนั้นก็จะส่งผลดีต่อการทำงานด้วยเช่นกัน แน่นอนว่างานธุรการไม่ได้งานสบายอย่างแน่ งานธุรการเรายังคงจะต้องวุ่นวายกับเรื่องของเอกสารอยู่เสมออย่างงานธุรการนั้นคนที่เรียนในด้านเลขานุการก็สามารถที่จะทำงานธุรการได้เลยเพราะว่าเป็นงานที่ตรงกับที่เราเรียนมาอยู่แล้ว งานธุรการนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอีกตำแหน่งงานหนึ่งที่จะทำให้เราได้ก้าวข้ามผ่านความอดทน ความขยัน เมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าตัวเรานั้นขยันมากพอแล้ว แต่งานธุรการนั้นจะเป็นการที่เรามานั่งคิดเล็กคิดน้อยไม่ได้ เราต้องมีความละเอียดรอบคอบต่องานที่เราทำในทุกๆด้าน

งานธุรการเปิดกว้างในยุคปัจจุบัน

การทำงานธุรการนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญของคนในยุคนี้เพราะว่างานธุรการนั้นเป็นงานที่ตอนนี้ได้รับความนิยมในการทำงานอย่างมากเมื่อก่อนอาจจะมองกันว่างานธุรการนั้นหรอตำแหน่งเล็กมากเงินก็น้อยแต่ปัจจุบันนี้งานธุรการเป็นที่ต้องการของทุกบริษัทเพราะทุกบริษัทต้องมีฝ่ายธุรการในการเก็บพวกเอกสารสำคัญเวลาเราต้องการใช้งานอะไรจะได้หาได้ง่ายๆด้วย

งานธนาคาร อาจไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด

 

ในการทำงานธนาคารนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือเราต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการทำงาน ความซื่อสัตย์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่สุดที่เราไม่ควรมองข้าม งานธนาคารนั้นก่อนที่เราจะเข้ามาทำงานได้นั้นต้องมีการทดสอบข้อเขียนแล้วก็ทำการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าทุกๆอย่างล้วนเป็นสิ่งที่เราต้องแข่งขันกันทั้งหมดทั้งสิ้นการที่เราแข่งขันมาแล้วเราได้เข้าทำงานมานั้นสิ่งสำคัญที่สุดเลยจะทำให้เราเก่งมากยิ่งขึ้น

การทำงานธนาคารนั้นอย่างที่รู้กันอยู่ว่านี่คือเราทำงานในองค์กรใหญ่ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงสูงหากเราอยากที่จะทำงานธนาคารนั้นเราก็ต้องเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ดีและไม่ควรที่จะหงุดหงิดหรืออารมณ์เสียง่ายเพราะเราไม่ได้ทำงานคนเดียวเราทำงานเป็นกลุ่มใหญ่ๆการทำงานธนาคารนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่สุดเลย เมื่อเราได้เข้ามาทำงานแล้วนั้นในงานธนาคารก็จะมีตำแหน่งหลากหลายตำแหน่งมากมายให้เราได้เลือกว่าเราจะทำงานตำแหน่งไหนตั้งแต่ก่อนสอบข้อเขียนเข้ามาแล้วดังนั้นจึงไม่ต้องแย่งงานกันทำ ทุกๆคนจะมีงานของตนเองด้วยกันทั้งหมดเลย การทำงานธนาคารนั้นเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากที่สุดเลยเพราะการทำงานธนาคารเป็นงานบริการที่พนักงานทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส การบริการที่ดีเป็นอีกทางหนึ่งที่จะมีผู้คนติดใจในการให้บริการและกลับมาใช้บริการกับบริษัทหรือองค์กรของเราอีก การทำงานธนาคารนั้นหากเราได้ทำฝ่ายการขายประกันวินาศภัยแน่นอนว่าเหมือนทำงานขายนั่นแหละเราอาจจะต้องเครียดกว่าตำแหน่งอื่นๆเพราะว่าการที่เราได้มาเป็นถึงตำแหน่งนี้แปลว่าเราได้เลื่อนขั้นจากพนักงานรับฝากเงินถอนเงินธรรมดากลับมาได้ขายประกันชีวิตและประกันวินาศภัยของธนาคารเพื่อที่เราจะได้เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นจากการขายประกันได้นั่นเองหรือหากเราสามารถทำยอดทะลุเป้าหมายที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ก็อาจจะทำให้เราได้เงินเดือนประจำที่เพิ่มมากขึ้นไม่รวมเงินที่ได้จากการขายอีก แต่ถ้าหากเราได้มาทำด้านนี้แล้วเราทำไม่ได้ยอดเลยก็แสดงว่าเราไม่มีความสามารถบางครั้งทางองค์กรก็สามารถทำการติเราและสามารถพิจารณาให้เราออกได้เพราะเราไม่ผ่านโปรของทางบริษัทนั่นเองถึงบอกว่ากว่าจะเข้ามาทำงานได้นั้นยากเย็นขนาดไหนพอเข้ามาแล้วเราทำในสิ่งที่องค์กรต้องการไม่ได้ก็ออกได้ง่ายๆเช่นกัน

การทำงานนั้นเป็นเรื่องที่เราควรจะคิดดูให้ดีก่อนที่จะทำการตัดสินใจในการเลือกที่จะทำงานเพราะหากเราไม่มีความสามารถหรือคุณสมบัติตามที่ทางธนาคารต้องการอย่าไปเสี่ยงจะดีกว่าเพราะจะทำให้เราได้ออกจากงานมาได้ง่ายๆหากเราคิดว่าเรามีคุณสมบัติและสามารถทำได้มากพอก็สู้เลยเพราะการที่ได้ทำงานธนาคารเป็นเรื่องที่ดีมากที่สุดอย่างหนึ่งด้วย