Gig Worker รูปแบบการทำงานของคนยุคใหม่ที่รายได้ไม่กิ๊กก๊อก

ก่อนจะไปพูดถึง Gig Worker มารู้จักก่อนว่า Gig Economy คืออะไร  Gig Economy นั้นหมายถึงระบบเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยงานครั้งคราว หรืองานที่รับจ้างจบเป็นครั้งๆ ไป  เช่น ฟรีแลนซ์ พาร์ทไทม์ เอาท์ซอร์ส ไปจนถึงคนที่รับจ้างผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น คนขับ Uber และคนที่รับงานผ่าน Upwork หรือ Gigwalk    คนทำงานเหล่านี้ เราเรียกเขาว่า  Gig Worker  มีลักษณะคือมีอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับงานหรือเวลาทำงาน โดยได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนงานที่ทำ การทำงานแบบ Gig Economy ได้เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การจ้างงาน การหางาน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในปัจจุบัน  รูปแบบการทำงานแบบนี้ทำให้เกิดการหางานในรูปแบบใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มุ่งเข้าสู่การหางานในองค์กรขนาดใหญ่ สร้างความมั่นคงโดยเอาตัวเองไปล๊อคไว้ในระบบขององค์กรที่เป็นทางการ ข้อดีของการทำงานในรูปแบบ Gig Economy  ที่ชัดเจนคือความยืดหยุ่น  เรื่องเวลาทำงาน อาจต้องแลกมาด้วยความไม่มั่นคงจากรายได้ที่ไม่แน่นอน Gig Economy เติบโตอย่างก้าวกระโดด สังคมออนไลน์ โลกออนไลน์เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ Gig Economy เติบโตอย่างก้าวกระโดดแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing …