อยากร่วมงานบริษัทต่างชาติ เตรียมพร้อมอย่างไรให้ได้งาน

บริษัทต่างชาติมีแนวทางในการทำงานที่แตกต่างจากคนไทย ทั้งทักษะที่จำเป็น การเข้ากับวัฒนธรรมการทำงาน และวัฒนธรรมองค์การ การยอมรับความหลากหลาย หากคุณต้องการสมัครงานในองค์กรที่เป็นบริษัทต่างชาติ คุณควรเริ่มสำรวจมีตัวเองคุณสมบัติดังต่อไปนี้หรือไม่ ความพร้อมด้านภาษา ความพร้อมด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการทำงานกับบริษัทต่างชาติ  ภาษาไม่ได้คือจบเลย เพราะการทำงานย่อมออกมาไม่ได้เมื่อคุณสื่อสารไม่ได้  ทำให้เกิดอุปสรรคในการทำงานได้ ดังนั้นผู้สมัครงานต้องฝึกฝนความสามารถทางด้านภาษา ให้มีทักษะทั้งการ พูด ฟัง อ่าน เขียน สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทำได้ด้วยตนเองเช่นการ อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ชมภาพยนตร์ หรือฟังเพลงภาษาอังกฤษ ฝึกตัวเองให้ความกล้าในการพูดคุยกับชาวต่างชาติ รับรองว่าภาษาของคุณจะดีขึ้นมากและใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ แสวงหาความรู้อยู่เสมอ กระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ องค์กรต่างชาติ มักทำกิจการที่ต้องมีการแข่งขันสูงการที่คุณมีความกระตือรือร้นจะช่วยให้องค์กรสามารถทำสิ่งใหม่ๆได้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่าคุณพร้อมต่อความท้าทายที่จะเกิดขึ้น ฝึกตัวเองให้สื่อสารชัดเจน ตรงประเด็นทำให้ เกิดความเข้าใจตรงกันว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไร ต้องการอะไร ไม่อ้อมค้อม องค์กรต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝรั่งนั้นมีวัฒนธรรมในการสื่อสารที่ตรงกับความคิด โดยที่ไม่ถือเป็นการเสียมารยาท คือว่าได้ และ ไม่ได้ มีความหมายตรงตามที่พูด หากคุณรับคำว่า ได้ แต่ไม่ทำตามที่พูดแบบนี้คุณคือคนที่องค์กรจะไม่ปลื้มแน่ๆ  ก่อนการรับปากทำงานที่ได้รับมอบหมาย คุณต้องมั่นใจว่าคุณสามารถทำงานนั้นได้จริง เพราะเมื่อคุณรับปากจะทำ ย่อมเกิดคาดหวังถึงความสำเร็จของงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความใส่ใจต่อรายละเอียดของงาน อย่าปล่อยความสงสับเอาไว้ ถามทันทีเมื่อสงสัย  เจ้านายชาวต่างชาติรู้สึกยินดีที่ลูกน้องมีคำถามที่เป็นประโยชน์  แสดงความใส่ใจต่อรายละเอียดของงาน แต่การเก็บคำถามนั้นไว้ในใจแล้วทำให้งานเกิดความเสียหาย …