สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อสมัครงานออนไลน์

ปัจจุบันช่องทางที่บริษัทนายจ้างเลือกใช้ในการค้นหาพนักงานในตำแหน่งที่ว่างลงของบริษัทไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครงานผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากเว็บไซต์ศูนย์กลางสมัครงานที่ทางบริษัทเลือกใช้งานบริเวณ หน้าเว็บไซต์ของบริษัทจะมีเมนูในการกรอกข้อมูลใบสมัครได้เช่นเดียวกัน โดยส่วนใหญ่จะเน้นการใส่ข้อมูลผ่านระบบและการส่งไฟล์ผ่านทางอีเมล์ถึงฝ่ายบุคคลซึ่งเป็นวิธีการสมัครงานที่สะดวกและทันสมัยสามารถเข้าถึงกลุ่มได้เป็นอย่างดี เป็นช่องทางที่บริษัทส่วนใหญ่เลือกใช้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำการกดสมัครงานออนไลน์จำเป็นต้องตรวจสอบให้ดี วันนี้เราจึงมีข้อแนะนำถึงสิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อเราการสมัครงานออนไลน์ 5 สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อสมัครงานออนไลน์ 1ไม่อ่านทบทวนสิ่งที่ได้กรอกในระบบเพราะด้วยด้วยความรวดเร็วในการใส่ข้อมูลสำหรับใช้สมัครงานออนไลน์อาจเกิดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล เช่น เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับผิดซึ่งกรณีนี้เคยเกิดมาแล้วทำให้ผู้สมัครไม่ได้รับการติดต่อจากบริษัทเพราะเราใส่เบอร์ในระบบเป็นเบอร์ที่ไม่สามารถติดต่อได้ 2 การพิมพ์และสะกดผิด ในส่วนนี้จำเป็นต้องตรวจสอบให้ดีเพราะว่าเป็นการให้ข้อมูลของผู้สมัคร คงไม่ดีแน่ถ้าข้อมูลเรซูเม่ของเราพิมพ์ผิดหลายครั้งเพราะนั่นหมายถึงความบกพร่องและความไม่ใส่ใจในการตรวจสอบข้อมูล ตัวสะกดให้ดีอาจทำให้คุณพลาดโอกาสในการเข้าสัมภาษณ์งานก็เป็นได้ 3  การกรอกข้อมูลโดยใช้ภาษาพูด ในการสมัครงานผ่านทางระบบออนไลน์จำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆเข้าสู่ระบบหรือแม้แต่การเป็นข้อมูลจากผ่านทางอีเมลจำเป็นต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องบ่อยครั้งที่เราเขียนจดหมายโดยเราใช้ภาษาพูดควรปรับแต่งภาษาในการเขียนให้ถูกต้อง การสมัครงานออนไลน์ต้องใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องในการแนะนำข้อมูลส่วนตัวและเช็คภาษาพูดเขียนลงไปในใบสมัครให้ดี 4 เลือกไฟล์รูปภาพที่ไม่มีความคมชัด ไฟล์รูปภาพที่ใช้ประกอบในการสมัครงานควรมีขนาดที่พอดีและเลือกไฟล์ที่ไม่แตกเพราะเมื่อสแกนภาพที่ไม่คมชัดและใช้ไฟล์เล็กจนเกินไปจะทำให้ไฟล์แตกส่งผลต่อรูปในการสมัครงาน การใช้ไฟล์ที่ใหญ่เกินไปจะทำให้เราแนบรูปไม่ผ่านดังนั้นควรปรับรูปภาพให้มีขนาดพอเหมาะ 5ควรเขียน Resumeให้มีความกระชับ เข้าใจง่าย ไม่เยอะเกินไป โดยสามารถหารูปแบบในการเขียน Resume ได้จากอินเตอร์เน็ตซึ่งในปัจจุบันนี้มีผู้รู้ออกมาแนะนำในการเขียน Resume เพื่อให้ได้มาตรฐานและดูเป็นมืออาชีพ   สำหรับรายละเอียดที่กล่าวมาในขั้นต้นอาจดูเหมือนว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งเหล่านี้จะสามารถบ่งบอกตัวตนของผู้สมัครเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในการสมัครงานออนไลน์ทุกครั้งควรตรวจสอบให้รอบด้านเพื่อป้องกันการผิดพลาดให้มากที่สุด