หยุดคำพูดพวกนี้ไว้ถ้าคุณไม่อยากพลาดโอกาสได้งานทำ

การพูดจาขณะสัมภาษณ์งาน หากพูดดีก็จะทำให้คุณหางานได้ง่ายหากพูดอะไรพลาดไปโอกาสการได้งานก็คงหลุดลอย ผู้ที่กำลังหางานอยู่มาดูสิว่า คำพูดแบบไหนที่คุณไม่ควรพูดออกไปกับกรรมการสัมภาษณ์และผู้ที่มีส่วนในการพิจารณารับคุณเข้าทำงาน ถ้าอยากหางานให้ได้งาน หยุดคำพูดพวกนี้ไว้ถ้าคุณไม่อยากพลาดโอกาสได้งานทำ มาช้าไม่ตรงเวลา  และกล่าวคำว่า “ขอโทษที่มาสาย”  การตรงต่อเวลา” เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงาน ถ้าผู้สมัครไม่สามารถจัดการเวลา มาไม่ตรงตามเวลานัดหมายได้ นั่นหมายถึงคุณก็ไม่สามารถทำงานเสร็จตามกำหนด ทางที่ดีควรไปก่อนเวลานัดสัมภาษณ์เล็กน้อยเพื่อจะได้มีเวลาพักผ่อน และเตรียมตัวก่อน สัมภาษณ์งาน หากมีความจำเป็นจริงๆ ที่ทำให้ไม่สามารถไปทันเวลานัดหมายได้ ต้องโทรศัพท์ไปแจ้งผู้สัมภาษณ์ว่าคุณขอไปสายกว่าเวลานัด พร้อมอธิบายเหตุผลจำเป็น อย่าพูดจามีอคติกับอดีตนายจ้าง บริษัท เพื่อนร่วมงาน สิ่งที่ร้ายแรงมาก ไม่ควรพูดถึงในแง่ลบ เพราะผู้สัมภาษณ์จะเห็นทัศนคติด้านลบของคุณควรกล่าวถึงอย่างสุภาพ จะดีกว่าแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะไม่ดีกับคุณก็ตาม อย่าถามถึงเงิน โดยไม่รู้กาลเทศะ ถ้าคุณจะเร่งรีบหยิบยกเรื่องเงินเดือนและค่าตอบแทนขึ้นมาพูดก่อน คุณคงจะได้คะแนนตอดลบไปแล้ว มันแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญเรื่องเงินมากกว่าเนื้องาน เมื่อผ่านการสนทนาไปสักพักแล้ว นายจ้างหรือผู้สัมภาษณ์อาจเป็นผู้เริ่มการสนทนาเรื่องเงินเดือนและค่าตอบแทนขึ้นมาเอง ควรยอมรับเงินเดือนในช่วงแรกที่นายจ้างเสนอมาก่อน พร้อมทั้งสอบถามกับผู้สัมภาษณ์หรือนายจ้างว่า เมื่อคุณผ่านโปรหรือทำผลงานได้เป็นที่น่าพอใจ จะสามารถขอขึ้นเงินเดือนในภายหลังได้หรือไม่ ไม่ควรพูดหรือรับปากในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ พูดถึงสิ่งที่คุณจะไม่ทำ หรือข้อจำกัดของคุณที่มันมีผลต่อการทำงาน ไม่ควรเริ่มพูดถึงข้อแม้หรือสิ่งที่คุณทำไม่ได้ เช่น เช่น ทำงานล่วงเวลาไม่ได้ ทำงานต่างจังหวัดไม่ได้ ไม่ทำงานวันหยุด  และไม่ชอบติดตามลูกค้า และควรเข้าใจด้วยว่า ย่อมจะมีงานที่คุณไม่ชอบทำบ้าง เป็นครั้งคราว แต่คุณควรเตรียมตัวที่จะรับกับสถานการณ์นั้นๆไม่ใช่เอามาเป็นข้อจำกัดในการทำงาน อย่าพูดว่า “ไม่รู้ …