ถามใจคุณดู องค์กรแบบไหนที่คุณอยากร่วมงานด้วย

ก่อนที่จะสมัครงาน การมองหางานที่ใช่สำหรับตัวเอง เพื่อช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ว่าคุณเหมาะกับการทำงานในองค์กรแบบไหนกันแน่เป็นสิ่งที่คุณควรทำ มาดูสิว่าองค์กรแบบนี้ใช่ไหมที่คุณอยากไปสมัครงาน องค์กรแบบ Startup ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบความอิสระ และเป็นคนกล้าได้กล้าเสีย องค์กรแบบ Startup เพราะองค์กรแบบ เหมาะกับคนที่ต้องการเวทีปล่อยของ มีความคิดสร้างสรรค์ และต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เปิดโอกาสให้เด็กจบใหม่ ที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า Startups มีโครงสร้างองค์กรไม่ตายตัว ทำให้มีอิสระในการทำงาน สร้างสรรค์งานได้อย่างเต็มที่ แต่ผลตอบแทนอาจไม่มั่นคง การทำงานไม่มีพี่เลี้ยงคุต้องพร้อมมากๆ องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง อาจจะมีความสุขมากกว่าการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ก็เป็นได้ เพราะคุณจะได้ทำงานและเติบโตไปพร้อม ๆ กับองค์กร โครงสร้างองค์กรที่เป็นระบบคุณสามารถจัดสมดุลชีวิตกับการทำงานได้  และคุณยังรู้สึกว่าการมีสิทธิ์ มีเสียง ในการแสดงความคิดเห็น อาจทำให้คุณมีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน สำหรับคนจบใหม่และคนทำงานที่มีประสบการณ์มาบ้างแล้วน่าจะเหมาะที่จะสมัครงานในองค์กรแบบ SMEs องค์กรที่มีชื่อเสียง คนหางานที่ต้องการทำงานกับองค์กรที่มีชื่อเสียง อาจเป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศหรือองค์กรระดับโลก  คนหางานที่ต้องการความมั่นคง องค์กรขนาดใหญ่ตอบโจทย์คุณมากที่สุด  โครงสร้างขององค์กรมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน ระบุบทบาทและหน้าที่ในการทำงานจึงค่อนข้างที่จะชัดเจน ความอิสระในการสร้างสรรค์งานไม่เต็มที่ สำหรับคนหางานที่มีใจรักการบริการ และมีจิตกุศล ต้องการตอบแทนให้สังคมอยากเห็นสังคมดีขึ้น  สายงานในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเป็นสายงานที่เหมาะสมกับคุณ เพราะจุดมุ่งหมายขององค์กรคือการอุทิศตนเพื่อสังคมมากกว่าผลกำไร  ด้วยขอบเขตการทำงานที่กว้าง ตั้งแต่ชุมชนขนาดเล็ก ไปจนถึงหน่วยงานขนาดใหญ่ คุณจะได้รับผิดชอบในหลายๆหน้าที่และต้องบริหารตัวเอง ได้พัฒนาตัวเอง …